Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'nin değişik iklim bölgelerinde kurulmuş Populetumların amacı iklim ve toprak özellikleri yönünden belirli bölgede kavak yetiştiriciliğinde en yüksek verimliliği sağlayacak klon veya klonların saptanmasıdır. En yuksek verimliliğe ulaş...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile Türkiye'de insan gücü ile yürütülen ağaçlama işlemleri sistematik olarak örneklenip işlemlerin birim zamanlarına etkili olan yetişme ortamı etmenleri belirlenmiş ve etmenlere göre geliştirilen regresyon eşitlikleri uygulamada en çok ...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Güney ve Batı Anadolu'daki bozuk orman alanlarında Eucalyptus camaldulensis ile kağıt ve lif yonga sanayiine hammadde kaynağı sağlamak için kurulacak endüstriyel ağaçlamalarda dikim sıklıklarının etkilerini açıklığa kavuşturmak amacı ile bu ...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1. Türkiye'de asırlardan beri karakavak yetiştirilmekte, özellikle kırsal yapılarda yuvarlak odun halinde kullanılan ve 1 milyon m3/yıl üretilen karakavak odununun, ormanlarımızdan elde edilen yıllık yapacak odun üretiminin %13.3 kadarı olduğu tahmin edilmektedir. Bu önemli miktardaki ...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1983
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Tek sıra halindeki Okaliptus plantasyonlarının çeşitli yönlerden komşu bulundukları pamuk, buğday ve mısır kültürlerinin verimleri üzerine etkilerinin saptanması ve bu etkilerin sayısal değerleri bu araştırma ile belirlenmiştir. Tek sı...

Sorumlu Yazar
Ergün AVCIOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Değişik dikim aralıklarıyla 1974 sonlarında kurulmuş deneme kavaklıklarından elde edilmiş veriler dikim aralıklarının çap, boy, hacim ve büyümeye 10 yıllık etkilerini incelemek amacıyla değerlendirilmiştir. Deneme kavaklıkları Türkiye'nin 3 değ...

Sorumlu Yazar
Hüseyin Z. USTA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Sedir kozalak ve tohumlarının olgunlaşması izlenmiş ve kozalak toplama zamanı ile çimlenme yüzdesi arasında kesin bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, kozalakta bekletilmenin (bilhassa Marta kadar) çimlenme yeteneğini önemli miktarda artırdığı görülmüştür. Yapı...

Sorumlu Yazar
Turan ÖZDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Mantar meşesi (Quercus suber L.)'nin Akdeniz Bölgesinde yetişip yetişmeyeceğini araştırmak amacıyla 4 farklı orijin denemeye alınmıştır. Çalışmalar mantar meşesinin Akdeniz Bölgesinde başarı ile yetiştirilebileceğini göstermiştir. Aris- ...

Sorumlu Yazar
Tuncay NEYİŞÇİ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1988
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Güney Anadolu bölgelerindeki Kızılçam ağaçlandırmalarında artım ve büyüme ile çeşitli ağaç öğeleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Büyüme ilişkileri, 45 deneme alanında çap ve boy analizleri yapı...

Sorumlu Yazar
Hüseyin Z. USTA
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1991
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen çeşitli yapraklı tür-orijinler ile İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çeşitli tür-orijinler ile 1985 yılı sonunda 21 adet deneme alanı tesis edilmiştir. Denemeler 6. ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar