Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

67 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bolkar Dağları, Türkiye'nin önemli endemik merkezlerinden biridir; ayrıca yüksek biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Buna karşın bir koruma alanının bulunmayışı büyük eksikliktir. Bu eksikliği gidermek amacıyla, dağın güneyinde bulunan Kadıncık ...

Sorumlu Yazar
Yusuf GEMİCİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

En önemli ağaç türlerimizden olan Toros sedirinin asıl yayılış alanı, Akdeniz bölgesindeki Toros Dağlarıdır. Makalede, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki sedir ormanları hakkında genel bilgiler verilmiş, bölgedeki sedire yönelik silvikültürel uygulamalarda karşı...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Göçebe hayvancılığa dayalı yaylacılığın, iklim değişimi sonucundaki bitki örtüsü değişikliklerine bağlı olarak oluştuğuna değinilmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesinde dikey yönde bir göçebe hayvancılık şekli görü...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) karmaşık çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde sıkça kullanılan çok kriterli karar verme tekniklerindendir. Bu tekniğin, asıl olarak elemanların ikili karşılaştırılmasından elde edilen önceliklere dayalı ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, gelecekte izlenecek ormancılık politikalarına ışık tutmak amacıyla, dünyada ve Türkiye'deki orman ürünleri ticaret, arz ve talebi irdelendikten sonra, ormancılık sektörünün sağladığı faydalar ile ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamındaki yeri ...

Sorumlu Yazar
M. Kurtuluş GÜRSES
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Orman ürünlerinin uluslararası ticaretteki önemi anlaşılmaktadır. Bu eğilimin 21. yüzyılda da sürmesi beklenmektedir. Dünyada yakacak odun, genelde bulunduğu yerdeki talep düzeyine göre üretilmektedir. Bu nedenle dış ticarete önemli düzeyde konu olmamaktadır. Öte yandan 1994 ...

Sorumlu Yazar
Sacit KOÇER
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada amaç Okaliptüs altında ara tarım yapılması olanaklarını araştırmaktır. Bu nedenle 4 ayrı aralık mesafede birinci ürün buğday, ikinci ürün soya şeklinde bir ürün kombinasyonuyla ara tarım yapılarak sonuçlar ...

Sorumlu Yazar
Ali ÖZKURT
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2001
Araştırma Makalesi Tüm MetinTek Yaprak

Turizm, birbirinden çok farklı çeşitleri olan ve diğer sektörler ile rekabet edebilen büyük bir sanayidir. Ekoturizm ise bu sanayinin doğaya dayalı bir alt sektörüdür. Boş zamanları değerlendirmek için yapılan seyahatlerin %20-25'i ekoturizm ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Dünyada halen gıda güvenliği, fakirlik ve doğal kaynakların tahribi problemleri devam etmekte ve üstesinden gelinebilmesi için farklı bir araştırma ve yönetim anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. Buna çözüm olarak son zamanlarda "Entegre Doğal ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2002
Tebliğ Tüm Metin

Ormancılık ve komşu sektörlerinin tahsisine yönelik örnek bir çözümleme yapılmıştır. Conference on Decision support for multiple purpose forestry, April 23-25, 2003,Vienna, Austria

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
iForest - Biogeosciences and Forestry
Yayın
Decision support for multiple purpose forestry Conference, 2003

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar