Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

9 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmada değişik kültürel ıslah tekniklerinin Seferihisar yöresi orman içi ve kenarı doğal meralarının ıslahı amacıyla kullanılma olanakları incelenmiştir. Bu amaçla değişik baklagil, buğdaygil ve diğer familya ...

Sorumlu Yazar
Rıza AVCIOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1992-1995 arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları ve Dilek Yarımadasının bitki örtüsü incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Beşparmak Dağlarının flora ve vejetasyonu ortaya konmuş, ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kaz Dağları kuzey Ege Bölgesinde 39°30'-39°50' kuzey enlemleri ve 26°15'-26°35' doğu boylamları arasında yer almaktadır. İzole bir masif olan kütlenin sınırlarını Edremit, Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Etili ve Balya yerleşim yerleri ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1999
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ege bölgesinde doğal olarak yetişen İzmir kekiği (Origanum onites) ile Adaçayında (Salvia triloba) planlı ve kontrollü faydalanma ve kaliteli ürün elde etme amacıyla kesim zamanının bitkinin su miktarı ve uçucu yağ analizleri ile iliş...

Sorumlu Yazar
G. Sevinç GÜL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Dünya Bankası Çevre Fonu (GEF) hibe katkısı ile desteklenen Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi (In-Situ Conservation of Genetic Diversity Project) kapsamında pilot bölgelerden biri olan Kazdağları ormanlarında Orman Bakanlığı'nın olurlarıyla 1994 tarihinde Survey-Envanter çalışmaları ...

Sorumlu Yazar
Atilla GÜL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1997-2004 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, Ege Bölgesinde oldukça geniş bir yer kaplayan maki alanları ekolojik özellikleri itibariyle incelenmeye çalışılmıştır. İnceleme sonucunda Quercus coccifera L., Arbutus unedo L., Arbutus andrachne L., Phillyrea latifolia L., Juniperus ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Batı Anadolu'daki defne yayılış alanlarının yetişme muhiti özelliklerini incelediğimiz bu çalışma 2003-2007 yılları arasında gerçekleştirilmiş, defne yayılış alanlarının tamamı örneklenmiş olup, fizyografik özellikleri, iklim özellikleri, toprak özellikleri ve vejetasyon yapısı ayrı ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, İzmir ve Manisa çevresinde yayılış gösteren kermes meşesi (Quercus coccifera) çalılıkları, son yılarda bitki sosyolojisi ve vejetasyon ekolojisi çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılan sayısal teknikler kullanılarak sınıflandırı...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2012
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Bursa ve Balıkesir illerinin arasında, Güney Marmara’da yer alan Karadağ’ın yakınındaki Kocaçay Deltası ve Yeniköy kumulu ile birlikte bitki örtüsü incelenmiştir. Bu amaçla baskın tür esasına dayalı ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar