Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

5 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü çalışanlarının iş doyumlarını ölçmek ve değişik demografik değişkenlerin iş doyumları üzerine etkilerini incelemek ve karşılaştırmaktır.

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Teoride ekoturizm sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder, doğal kaynakları korur ve kültürel normlar ve değerleri muhafaza eder. Ekoturizm, ekonomik gelir sağlaması nedeniyle, doğal kaynaklar ve hassas ekosistemlerin korunmasına yönelik bir araç ve kalkı...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) ve bağlı Orman İşletme Müdürlükleri'nde (OİM) çalışanların iş doyumlarını etkileyen temel faktörler saptanmış, çalışanların iş doyum düzeylerinin bazı kişisel özelliklere (yaş, cinsiyet, ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bilimsel çalışmalardaki ilerlemelerin bir sonucu olarak, orman kaynaklarına ilişkin alternatif işlevlerin sayısı zaman geçtikçe artmaktadır. Bu durumda orman kaynakları yöneticileri, farklı kamu ve çıkar-baskı gruplarının tercih, ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılama yönü...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman yangınları, orman ekosistemlerinin doğal bir parçasıdır. Bu süreç vejetasyonu yenilemesi, hastalık ve zararlı tehditlerini yok etmesi, ormanları gençleştirmesi, uzun dönemde yaban hayatı habitatını iyileştirmesi, yanıcı maddeleri azaltması vb. işlevlere katkı...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar