Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

18 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışmada, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Arastırma Müdürlüğü tarafından Anadolu karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana) için hazırlanan ulusal ağaç ıslah zonlaması kapsamında 3.2 nolu alt ıslah zonunda kalan Kütahya-Tavşanlı-Göbel ağ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, 1+0 yaşlı Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) fidanlarında yetiştirme sıklığının fidan morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile dikim başarısına etkisi incelenmiştir. Çalışmada, Eskişehir-İnönü orijinli tohumlar kullanılmıştır. Eskiş...

Sorumlu Yazar
Akkın SEMERCİ
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Muhtelif Yayınlar Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, Anadolu karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana)'nda yetiştirme sıklığının bazı morfolojik ve fizyolojik fidan özellikleri ile dikim başarısına etkisi incelemiş ve Afyon-Ahırdağı orijinli tohumlar kullanılmıştır. Eskişehir Orman Fidanlığı'nda 15cm ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarının gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla farklı ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı, Eskişehir ilinin kuzey-kuzeydoğu ve batısındaki yaklaşık 4000 km2 büyüklüğündeki alanda kükürtdioksit kaynaklı hava kirliliğinin ormanlar üzerine etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada 16x16 km'lik grid sistemiyle sistematik olarak belirlenen 26 örnek alanda 5 yıl ...

Sorumlu Yazar
Ertan Şeref KORAY
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Sündiken Dağlık Kütlesindeki Sarıçam Kuşağını oluşturan ormanlardaki ekolojik yapının belirlenmesi ve bu ekolojik yapıya göre uygulanacak silvikültür yöntemlerinin seçilmesi amacı ile 2001 yılından itibaren iki aşamalı bir ...

Sorumlu Yazar
Ertan Şeref KORAY
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi araştırılmıştır. Afyon-Ahırdağı orijinli tohumlar, Eskişehir Orman Fidanlığında 15 cm aralıklarla oluşturulan 7 ekim çizgisine sahip yü...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, Göller Bölgesi doğal yayılış alanlarında kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy) boy gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklemeler bakı, yükselti, ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2013
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sündiken dağlık kütlesindeki srıçam kuşağını oluşturan ormanlardaki ekolojik yapının ortaya çıkarılarak uygulanacak silvikültür yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 2001 yılından itibaren araştırmalar başlatılmış, önce; Sündiken Kü...

Sorumlu Yazar
Nejat ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2014
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sündiken dağlık kütlesindeki sarıçam kuşağını oluşturan ormanlardaki ekolojik yapının ortaya çıkarılması ve bu ekolojik yapıya göre uygulanacak silvikültür yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile 2001 yılından itibaren bir araştı...

Sorumlu Yazar
Nejat ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2015

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar