Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

21 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada hem orman işletmeleri bazında, hem de Doğu Anadolu Bölgesinin tümünde ster çevirme faktörleri, hava kurusu ve tam kuru ster ağırlıkları saptanmıştır. Ayrıca üretimden sonra geçen zamana göre ster ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1992
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu çalışmada amaç, Doğu Anadolu Bölgesinin asli ağaç türü olan sarıçamın 1 ster yakacak odunun kaç mᶟ (ster çevirme faktörü) ve kaç kg geldiğini saptamak, üretimden sonra geçen zamana göre ster ağırlığının ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1992
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu valışma ile Doğu Anadolu Bölgesinde erozyona maruz sahalarda erozyonun şekline ve şiddetine bağlı olarak meydana gelen toprak kaybını durdurmak için sahaya yeterli bir vejetasyon örtüsünün tesis edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapı...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın ana amacı çalışma sahası olarak alınan Yukarı Kelkit Havzasındaki bitki toplulukları ve dağılışları ile ekolojik şartlardan biri olan iklim faktörü (sıcaklık, yağış, nem) arasındaki karşılıklı ilişkileri ortaya koymaktır. ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, Doğu Anadolu'da doğal olarak bulunan ve havza ıslahında kullanılabilecek önemli bazı ağaç, ağaççık ve çalı formasyonundaki bitkilerin yayılışı, morfolojisi, fizyolojisi ve yetiştirme teknikleri ele alınmıştır. Bölgede toprak muhafaza ve havza ı...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırma, Doğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarına, dolayısıyla ekstrem tabiat şartlarına en iyi derecede uyum gösterecek tüplü sarıçam fidanı üretim tekniğini belirlemek amacıyla ele alınmıştır. Böylece, ekonomik, kaliteli ...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1997
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmada, Doğu Anadolu'da doğal olarak bulunan ve havza ıslahında kullanılabilecek önemli bazı ağaç, ağaçcık ve çalı formasyonundaki bitkilerin yayılışı, morfolojisi, fizyolojisi ve yetiştirme teknikleri ele alınmıştır. Bu bilgiler Bölge'deki toprak ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Derleme Tüm Metin

Çalışmada; daha önce Ankara Kavakçılık Araştırma Müdürlüğü tarafından başlatılan, ancak çeşitli nedenlerle sonuçlandırılamayan ve Araştırma Çalışma Grupları toplantısında annüle edilen "Doğu Anadolu Bölgesinde ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırma, Bölge'de özellikle orman üst sınırında veya yüksek rakımlı açık alanlarda ve dejenere olmuş veya olmak üzere alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda, doğal yetişme alanlarında 3900m yüksekliğe çıkabilen, -48°...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2000
Çeviri Tüm Metin

Geçen 200 yılda, insanlar tarafından başlatılan toprak işleme, otlatma ve diğer faaliyetler Kuzey Amerika ve Avrupa dereleri ve suyun diğer kolları boyunca vejetasyon şeridinin %80'ini tahrip etmiştir. Bu dere kenarı vejetasyonunun yok oluşu kötü ekolojik ...

Çeviren
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar