Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

7 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma Ege Bölgesi'nde avlanma kartı olan avcıların profilini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Av ve yaban hayatı yönetiminin vazgeçilmez üç unsurundan biri olan avcıların profili ile ilgili bilgiler ülkenin sağlıklı bir av ve ...

Sorumlu Yazar
Zerrin KOŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Marmara Bölgesi, hem coğrafi konumu hem de iklim ve diğer koşulları itibariyle önemli bir av potansiyeline sahiptir. Ancak, aşırı ve usulsüz avlanma, yanlış arazi kullanımı, yetersiz değer yargıları, kırsal yoksulluk, bilgi eksikliği, kirlenme gibi ...

Sorumlu Yazar
Memduh IĞIRCIK
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Dünya Bankası Çevre Fonu (GEF) hibe katkısı ile desteklenen Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi (In-Situ Conservation of Genetic Diversity Project) kapsamında pilot bölgelerden biri olan Kazdağları ormanlarında Orman Bakanlığı'nın olurlarıyla 1994 tarihinde Survey-Envanter çalışmaları ...

Sorumlu Yazar
Atilla GÜL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Batı Anadolu'daki defne yayılış alanlarının yetişme muhiti özelliklerini incelediğimiz bu çalışma 2003-2007 yılları arasında gerçekleştirilmiş, defne yayılış alanlarının tamamı örneklenmiş olup, fizyografik özellikleri, iklim özellikleri, toprak özellikleri ve vejetasyon yapısı ayrı ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada 1985 ve 2006 arasında Türkiye'de çıkmış 46 büyük orman yangını her yönüyle analiz edilmiş ve aynı günlerde ülkenin diğer bölgelerinde çıkmış 545 küçük orman yangınları üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Batı ...

Sorumlu Yazar
Mehmet Emin AKKAŞ
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma Aydın'da açık ocak yöntemiyle linyit kömür işletmesi tamamlanan özel sektörden bir şirkete ait bir sahada yeniden bitki örtüsü tesisi için tür seçimine yardımcı olmak üzere yürütülmüş...

Sorumlu Yazar
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Ormancılık faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de ağaçlandırmalardır. Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan fidanların sayıca büyük bir bölümü yastıklarda çıplak köklü olarak yetiştirilmektedir. Orman Genel Müdü...

Sorumlu Yazar
Zülfü BOZA
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar