Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

13 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, uzun yıllar boyunca aşırı ve düzensiz otlatmalarla verimliliği son derece zayıflamış olan Baskil meralarında, meraların doğal yapısı bozulmadan suni tohumlama ile yeni ot türleri getirilebilmiştir. Yaklaşık olarak yarım hektarlık ...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, Elazığ-Molla Ali Köyü'nde bulunan bozuk meşe baltalıklarının imar edilmesi ve silvo-pastoral olarak kullanım imkanlarının araştırılması amacıyla 2002-2005 arasında yürütülmüştür. Sürgün yenileme ...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Amacı, seki terasların toprak kaybı ve toprağın su ekonomisine olan doğrudan etkileri ile; fidan yaşama yüzdesi ve fidan büyümesi üzerine olan dolaylı etkilerini ortaya koymak olan bu proje Elazığ-Maden ve Baskil-Altınyaka köyü ağaçlandı...

Sorumlu Yazar
Sıtkı UĞURLU
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1999
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, 1997-2001 döneminde Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma projesi olarak yürütülmüş ve 2002 yılında tamamlanmıştır. Temel olarak değişik toprak işleme yö...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Verimi düşük ancak sulanabilecek alanlarda silvo-pastoral model uygulamalarının ele alındığı bu çalışma, Dünya Bankası destekli bir Tarımsal Araştırma Projesi (TARP) olarak Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nce Şanlı...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ruhsatlı (avcılık belgesi, av tezkeresi veya avlanma kartı) olan ve ruhsatsız avlanan kara avcılarının profilini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her iki avcı grubunun profilinin ...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, 2004-2009 arasında Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nce yürütülmüş; tohumları bölgeden toplanan 14 çok yıllık ve doğal otsu bitki türü [Kompakt geven-Astragalus compactus, Sakız geveni-Astragalus gummifer, ...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma, Elazığ, Malatya ve Adıyaman illerindeki orman köylülerinin sosyo-ekonomik durumları ile kullandıkları bazı odun dışı orman ürünlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada orman köylüsünün ormancılıkla ilgili bazı ...

Sorumlu Yazar
Nihat GÜLDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Odunun sıvılaştırılması, uygun kimyasal maddeler içeren çözücü ortamında ısı etkisi ile yüksek sıcaklık ve basınçta odun bileşenlerinin parçalanması sonucu sıvı ürünlerin elde edildiği bir biyokütle dö...

Sorumlu Yazar
Hüseyin KARATAY
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Bölümler: 0) Önsöz, 1) Açılış konuşmaları, 2) Kavak yetiştiricileri ve sanayicilerine ait sunumlar, 3) Kavak ve kavakçılık hakkında Ar-Ge bildirileri, 4) Kurul kararları, 5) Resimler ve katılımcı listesi

Sorumlu Yazar
Mehmet ERCAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi, 2014

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar