Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

3 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Ülke kırsal alanı içerisinde orman köyleri önemli bir yer tutmaktadır. Bölgesel kırsal kalkınma ve koruma bağlantılı ulusal ve uluslararası çalışmalar için, yörede yaşayan kitlenin toplumsal ve ekonomik yapılarına yönelik ö...

Sorumlu Yazar
Mehmet Akif OKUTUCU
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, Erzurum İli sınırları içerisinde bulunan toplam 7 adet Orman İçi Dinlenme Yerinin (OİDY), rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve yeni öneri alan kullanımlarının belirlenerek çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Proje ...

Sorumlu Yazar
Mehmet Ali BAŞARAN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Günümüzde yaşam standartlarının, gelirin, sosyal hakların artması, kentleşmenin ve iş yaşamının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres nedeni ile insanların turizm faaliyetlerinden beklenti, istek ve tercihleri değişmektedir. Kırsal ...

Sorumlu Yazar
Metin DEMİR
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2017

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar