Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

29 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ülkemiz orman ağacı türleri bakımından son derecc zengin yapıya sahiptir. Ancak kimi ağaç türlerimizden gerektiği gibi yararlanabildiğimizi söylemek pek olanaklı değildir. Kestane de bu türlerimizdendir. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu tez çalışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Muhendisliği) Yüksek Lisans programında yapılmıştır. Çalışma, İzmir Orman Bölge Md. alanında ve özelde Bergama-Kozak bölgesinde uygulanan Tarım-Hayvancılık-Ormancılık karma ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma projesi tarımda kullanılmakta olan herbisitlerin kullanımı ile Bolu Orman Fidanlığı'nda otla mücadele olanaklarını ve bu olanakların ekonomik getiri düzeylerini incelemektedir. Çalışmada tarımda kullanılan herbisitlerin seçimi tamamen çevresel kaygılardan kaynaklanmaktadı...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Son yıllarda gerek eti, gerekse yumurtasına yönelik taleplerin artmasıyla; bıldırcın yetiştiriciliği gün geçtikçe yaygınlaşarak artan bir işletmecilik haline gelmektedir. Araştırmalar, bu kanatlı türünün entansif ve/...

Sorumlu Yazar
Halil İbrahim YOLCU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Köprülü Kanyon Milli Parkı köylerinin sosyo ekonomik yapısı incelenmiş, Aşağı Köprüçayı Havzası'nda yer alan 7 köy üzerindeki değerlendirmeler Aksuçayı Havzası'ndaki köylere göre daha entansif yapılmıştır. Çalış...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada; katılımcı yaklaşımla ORKÖY kaynaklarının kullanımında kullanılacak "yatırım kriterleri" ilçe, köy ve aile bazında ortaya konmuştur. Ülke genelindeki ORKÖY uzmanlarının, Antalya Orman Bölge Müdü...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ülke kırsal alanındaki köyler nüfusunun yaklaşık %32,47’sini orman köyleridir ve bu oran tarım-orman ilişkisindeki organik bağı göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ülkemiz tarımsal yapısına yönelik yapılacak her tü...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Çalışmada, halkla ilişkiler ve orman halk ilişkilerine yönelik kavramsal boyut öncelikle ortaya konulmaktadır. Bunu orman halk ilişkileri çerçevesinde ormancılık çalışmalarının tarihsel sürecine yönelik irdelemeler izlemektedir. Tarihsel süreç 4 bölüme ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, öncelikle M. Lütfi Büyükyıldırım (1923-1978)’ın yaşam öyküsü, ormancılık yaptığı dönemin koşulları çerçevesinde kısaca tanıtılmıştır. Sonra, kendilerinin Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki ağaçlandırma ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2008

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar