Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

7 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada Türkmen dağında sarıçamın verimliliği ile vejetasyonun dağılımı ve bitki çeşitliliği arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla, sarıçamın bonitet endeksi değerleri ile örnek alanlarda ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yayın
Orman Fakültesi Dergisi, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi'nde, karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana) verimliğinin göstergesi olabilecek odunsu taksonları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada karaçam ağaçlandırma sahalarından 106 örnek alan alınmıştır. Her ö...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Çevkor
Yayın
Ekoloji Dergisi, 2011
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Türkmendağı (Eskişehir-Kütahya) orman vejetasyonu bitki toplumları tür çeşitliliği ve bitki tür çeşitliliği ile bazı yetişme ortamı faktörleriyle olan ilişkilerin araştırıldığı çalışmada vejetasyona ait örneklemeler Braun-Blanquet yöntemiyle yapılmış...

Sorumlu Yazar
Münevver ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara illerindeki toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırmalarının boy gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklemeler bakı, yükselti, ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Bursa ve Balıkesir illerinin arasında, Güney Marmara’da yer alan Karadağ’ın yakınındaki Kocaçay Deltası ve Yeniköy kumulu ile birlikte bitki örtüsü incelenmiştir. Bu amaçla baskın tür esasına dayalı ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürülerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan odun dışı orman ürünleri ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürünlerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan Cistus laurifolius, Crataegus monogyna subsp. ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar