Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

11 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1997-2004 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, Ege Bölgesinde oldukça geniş bir yer kaplayan maki alanları ekolojik özellikleri itibariyle incelenmeye çalışılmıştır. İnceleme sonucunda Quercus coccifera L., Arbutus unedo L., Arbutus andrachne L., Phillyrea latifolia L., Juniperus ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Batı Anadolu'daki defne yayılış alanlarının yetişme muhiti özelliklerini incelediğimiz bu çalışma 2003-2007 yılları arasında gerçekleştirilmiş, defne yayılış alanlarının tamamı örneklenmiş olup, fizyografik özellikleri, iklim özellikleri, toprak özellikleri ve vejetasyon yapısı ayrı ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde doğal kızılçam (Pinus brutia) sahalarında bulunan ektomikorizal mantarların belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Arazi çalışmalarında, toplam olarak 93 saha ...

Sorumlu Yazar
Hülya AKÇA
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

2006-2009 arasında gerçekleştirilen çalışma, Güney Marmara Bölgesi içinde yer alan Kapıdağ Yarımadası'nın fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesini içermektedir. Yarımadanın tamamı incelenmiş ve örnek alanların fizyografik, toprak ve iklim özellikleri ...

Sorumlu Yazar
Hafize Handan ÖNER
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, İzmir ili Sasalı Beldesinin güneyinde, tuzlu ve tuzlu alkali topraklara sahip bir alanda yürütülmüştür. Araştırma, benzer alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda kullanılabilecek türlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalış...

Sorumlu Yazar
Mehmet SAYMAN
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, İzmir ve Manisa çevresinde yayılış gösteren kermes meşesi (Quercus coccifera) çalılıkları, son yılarda bitki sosyolojisi ve vejetasyon ekolojisi çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılan sayısal teknikler kullanılarak sınıflandırı...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2012
Kitap / El Kitabı Tüm Metin

Ağaçlandırma çalışmalarının başarısında en önemli etmenlerden biri de kaliteli fidan kullanımıdır. Orman fidanlıklarında kaliteli fidan üretimi amacıyla yapılan çalışmalar sırasında toprak, su, harç materyali, gübre ...

Sorumlu Yazar
Muhammet KILCI
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, ülkemizde fıstıkçamının en geniş yayılış gösterdiği Bergama/Kozak havzasındaki Karaveliler Köyü'nde, 25 yaşındaki verimi düşük bir fıstıkçamı plantasyon sahasında kozalak verimini artırmak amacı ile 2006-2011 yı...

Sorumlu Yazar
Muhammet KILCI
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu çalışmada, kızılçam fidanlarının gömüde bekleme süresine bağlı olarak fidan tazeliği ve tutma başarısı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Fidanlar en az 2 en çok 28 gün sü...

Sorumlu Yazar
Muhammet KILCI
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 2015
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Bursa ve Balıkesir illerinin arasında, Güney Marmara’da yer alan Karadağ’ın yakınındaki Kocaçay Deltası ve Yeniköy kumulu ile birlikte bitki örtüsü incelenmiştir. Bu amaçla baskın tür esasına dayalı ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar