Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Doğu Anadolu'daki sarıçamlar için çift girişli kabuklu gövde hacmi tablosu, bonitet tablosu, bonitet sınıflarına göre hasılat tablosu ile bu ormanlar için bonitet sınıfları itibariyle idare süreleri.

Sorumlu Yazar
Özdemir ERDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma ile Doğu Anadolu'da yöresel olarak bulunan Sarıçamın kozalak özellikleri (çap, boy, ağırlık, kozalağa giren tohum sayısı, vb.) yörelere ve toplama zamanlarına göre tohum 1000 dane ağırlığı, olgunlaşma zamanı ve ...

Sorumlu Yazar
Abdullah GEZER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Göle- Sarıkamış yöresindeki saf sarıçam meşcerelerinde yapılmıştır. Deneme alanlarının seçiminde bonitet, anakaya, yaş ve kapalılığın eşit olmasına çalışılmıştı...

Sorumlu Yazar
Mahmut SEVİMSOY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmada, Sarıkamış Karanlıkdere Araştırma Ormanında silvikültürel planların uygulanmasına ve ağaçlandırma çalışmalarına ışık tutması yönünden toprakların genel fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş ve 1/10.000 ölçekli toprak ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma sahasında yer alan sarıçam ormanlarını, nemli sarıçam ve kuru sarıçam ormanları olarak ikiye ayırabiliriz. Bu ormanların yayılış alanları orman ekosistemi içinde yer aldığından bu alanların içinde ve kenarlarındaki açı...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Doğu Anadolu sarıçam ormanlarında bulunan zararlı böcekler zaman zaman bölgesel kurumalara sebep olmuştur. Buna rağmen şimdiye kadar büyük çapta zararlar sözkonusu değildir. Yörede tesbit edilen böcekler şunlardır: Chalcophora mariana L., Pissodes ...

Sorumlu Yazar
Mehmet YÜCEL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1987
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada hem orman işletmeleri bazında, hem de Doğu Anadolu Bölgesinin tümünde ster çevirme faktörleri, hava kurusu ve tam kuru ster ağırlıkları saptanmıştır. Ayrıca üretimden sonra geçen zamana göre ster ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1992
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Erzincan ve Sarıkamış yöresinde 2 deneme alanı alınmış; toprak işleme şekilleri, fidan dikim metodları uygulanmıştır. Çalışma sonunda fidanların yaşama yüzdeleri ve ortalama boylarına göre ayrı ayrı çoğul varyans analizleri yapı...

Sorumlu Yazar
Salman BOZKUŞ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1992
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada Sarıçam fidanlarının araziye dikilmeden önce sahip olmaları gereken en uygun kalite kriterlerini belirleme konusu araştırılmıştır. Bolu ve Sarıkamış yöresinde 2+0 ve şaşırtma yapılmış 2+1 yaşlı Sarıçam fidanları kullanılarak dikimler yapı...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1993
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada değişik sıklık derecelerinde yetiştirilmiş 2+0 yaşlı Sarıçam fidanlarında, sıklığın fidan morfolojisine ve arazideki başarı durumlarına etkileri araştırılmıştır. Fidanlıkta 200-250-300-350 ve 400 adet/m2 sıklı...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar