Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bakanlık tarafından önceki yıllarda yurda ithal edilmiş olan kültür mera bitkilerinden 27 Graminae ve 14 Leguminosae türünün Bolu ve Çamkoru'da (Ankara) çayır deneme sahasında gelişmelerine ait bir yıllık gözlemler özetlenmiştir.

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Bolu Orman Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1954
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Aladağ mıntıkasında başlamış olan ve muhite uygun otlatma kesafetini tesbit gayesini güden çalışmanın esaslarını ve ilk araziye vaz'ını ve bazı ön müşahedeleri izah etmektedir.

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1956
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Balâ Devlet Üretme Çiftliği arazisinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Coğrafyası ve Yakın Doğu Ormancılığı Enstitüsü ile Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 1954 yılında başlanan ve 1955 yılı...

Sorumlu Yazar
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1957
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitünün ilk yayını olup 1962-1966 döneminde yapılan çalışmalar o zamanki Bölümler (Şubeler) ve Taşra Birimleri olan Araştırma İstasyonlarına göre verilmiştir. Bölümler: 1) Biyoloji, Genetik ve Kültür, 2) Koruma, 3) Teknoloji ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman ve humus örtüsü, su ve toprak kaybını en iyi bir şekilde önlemekte ve traşlama kesimi yapılan küçük orman parçalarının işgal ettiği saha, hayvan otlatmalarına karşı muhafaza edildiğinde, çok kısa bir zamanda ...

Sorumlu Yazar
Hakkı AYDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Memleketimizde aşırı ve düzensiz arazi kullanma neticesi erozyona maruz kalmış sahaların imarı ve onarılması amacıyla, doğal bitki örtüsünün kendi kendisine inkişafı için korunma tedbirleri alınmalı, banket şebekesi ile yağış suları kontrol edilmeli, öncü ...

Sorumlu Yazar
Hakkı AYDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Populetumlar, Aksaray-Tacin Fidanlığı'nda 1962 ilkbaharında yerli ehrami kavak (Populus nigra) klonlarıyla ve demostrasyon mahiyetinde tesis edilmiş, ama bu fidanlar %100'e kadar kurumuş; fidanların yaşadığı ve yaşamadığı parselerde 1965 yazı 13 toprak profili açılıp 40 toprak örneği alınıp bor ...

Sorumlu Yazar
İsmail H. TUNÇKALE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman fidanlıklarında ve kültür arazilerinde tesis edilmiş ve yeteri kadar Mikoriza miktarı bulunmayan karaçam ve sarıçam yastıklarına, bu türlerin kökleri ile Mikoriza teşkil eden mantarların aşılama tekniği üzerine kısa sonuç...

Sorumlu Yazar
Ömer Lütfi ÖZDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Çeviri Tüm Metin

Türkiye’nin topoğrafik durumu birçok uygun yayla sahalarının meydana gelmesini mümkün kılmıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye için yaylalar hayvan yetiştirme yönünden büyük olanaklara sahip olmasına ...

Çeviren
Münir DÜNDAR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çamkoru Araştırma Ormanında 75 adet örnek saha alınmış ve bu sahalarda, Braun-Blanquet Metoduna göre, ağaç, çalı ve otsu bitkilerin vejetasyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca, bakı, meyil, yükselti, toprak derinliği ve Ph tesbit edilmiş ve ağ...

Sorumlu Yazar
İ. Hakkı BOZAKMAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar