Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

421 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitünün ilk yayını olup 1962-1966 döneminde yapılan çalışmalar o zamanki Bölümler (Şubeler) ve Taşra Birimleri olan Araştırma İstasyonlarına göre verilmiştir. Bölümler: 1) Biyoloji, Genetik ve Kültür, 2) Koruma, 3) Teknoloji ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Makalenin bölümlerine göre, I- Bu döllemelerin hedefi belirtilerek yerli ve yabancı kavak türleri sınıflar itibarıyla tanıtılmıştır. II- Ebeveynlerin aranan vasıfları ve seçilmeleri anlatılmıştır. III- 1967'de yapılan suni ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ATAİZİ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitü serasında her yıl yapılmakta olan suni dölleme calışmaları için memleketin muhtelif bölgelerinden materyal getirilmektedir. Memleketin kuzeyden güneye ve doğudan batıya bölgelerinde değişik tipte Kavak fertleri bu gaye ile seçilmiştir. ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitü Fidanlığı'nda (İzmit) yapılmış) bazı basit sulama denemelerinde denemenin her türlü dış tesirlerden tecrit edebilmek yönünden birçok güçlükle karşılaşılabileceği ve bunları yenmeden sıhhatli sulama denemesi yapılamayacağı anlaşılmıştır. Araştı...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Uygulanmakta olan fidanlık tekniğine göre fidanlıklarımızda kavak fidanları çelik veya köklü çelikle yetiştirilmektedir. Bundan önce uygulanan ve sonuçları 1967 Enstitü Bültenimizde yayımlanan araştırmamızda; köklü çelikle yetiştirilen fidanların çevre bü...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman fidanlıklarında ve kültür arazilerinde tesis edilmiş ve yeteri kadar Mikoriza miktarı bulunmayan karaçam ve sarıçam yastıklarına, bu türlerin kökleri ile Mikoriza teşkil eden mantarların aşılama tekniği üzerine kısa sonuç...

Sorumlu Yazar
Ömer Lütfi ÖZDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1969 suni dölleme çalışmaları Enstitü serasında ve Populus euphratica meşçeresinde tecrit torbaları içinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 67 yönlü çaprazlamanın 44 yönü serada, 23 yönü ise Birecik'te bulunan Populus euphratica dişi ağaçlarında tecrit torbaları ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Araştırma Ormanlarında meşcere kuruluşuna iştirak eden önemli ağaç türlerinin tohum olgunlaşma zamanını incelemek maksadıyla ele alınan bu denemelere 1961 yılında baş...

Sorumlu Yazar
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1970
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1970 ve 1971 yıllarında yapılan çaprazlama yönleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Bu yıllarda çalışmaların esas ağırlığını Karakavaklar arasında yapılan sun'i döllemeler teşkil etmiştir. Aynı zamanda Populus euphratica ile diğer kavak tü...

Sorumlu Yazar
Mehmet ATAİZİ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1971
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Melampsora pinitorqua Marmara, Ege ve Karadeniz mıntıkalarında Titrekkavak kaplı sahalarda Pinus maritima, Pinus brutia, Pinus elderica, Pinus halepensis, Pinus silvestris, Pinus nigra ve nadiren Pinus radiata genç plantasyonlarında zararlar tevlit etmektedir. Zararını bilhassa 2-5 yaşlı genç çam sürgü...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1971

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar