Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

520 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Karadeniz Bölgesinde çam, göknar ve kayın karışık ormanları yöre için önemli orman tipleridir. Tek ağaç seçme metodu çam için uygun değil, diğer türler içinse uygundur. Çam bu tür meşcerelerden en ...

Sorumlu Yazar
Kuddusi SAVRAN
Yayıncı Kuruluş
Bolu Orman Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1954
Çeviri Tüm Metin

Kitap, Yakın Doğu'nun kurak ve yarı- kurak mıntakalarında tatbiki gereken tohum, fidanlık ve ağaçlandırma tekniğinden bahsetmektedir.

Çeviren
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1956
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam için çift girişli kabuklu gövde hacmi tablosu, bonitet tablosu, bonitet sınıflarına göre hasılat tablosu ile kızılçam ormanları için bonitet sınıfları itibariyle idare süreleri hesaplanmıştır.

Sorumlu Yazar
Şeref ALEMDAĞ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1962
Teknik Rapor Tüm Metin

Trakya'da koruyucu orman şeritleri tesisi imkanları hakkında mahallinde ve büroda yapılan ön etüdlere istinaden hazırlanmış olan Raporda sıravari dikimler için yapılacak masraflar hakkında bazı tahmini rakamlar da verilmiştir. Bu rapor, tır.

Sorumlu Yazar
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1966
Teknik Rapor Tüm Metin

Bartın Orman İşletmesi'nde denemenin alındığı saha karakterini ihtiva eden ormanlarda akasya baltalığı tesisi yerine, sahada mevcut ağaç türlerini muhafaza ve ıslah ederek bu ormanların verimli hale getirilmeleri daha rasyonel görülmektedir.

Sorumlu Yazar
Şerif YÜKSEL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitünün ilk yayını olup 1962-1966 döneminde yapılan çalışmalar o zamanki Bölümler (Şubeler) ve Taşra Birimleri olan Araştırma İstasyonlarına göre verilmiştir. Bölümler: 1) Biyoloji, Genetik ve Kültür, 2) Koruma, 3) Teknoloji ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1966
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

1- Yukarda da temas edildiği üzere, diri örtü traşlandıktan sonra toprak işlemesi yapılıp tabii tensile terkedilen parsellerde hemen hiç gençliğe·tesadüf edilmemiştir. Ayni durum, diri örtü traşlanmadan toprak işlemesi yapılıp tabii ...

Sorumlu Yazar
Şerif YÜKSEL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bölümlere göre; 1-Yazar ilk olarak Populetumnun tarifini vermiş, sonra yeni Kavak ağaçlandırmalarının tepkileri ile farklı iklim bölgelerine uygun kavak türlerini seçmede kullanılacak ana Populetum çeşitlerine ait özellikleri anlatmıştır. Populetum tü...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

İlk 2 sayfada budamanın iyi ve kötü yönlerine dikkat çekilmiş, sonra konuya dair Dünyadaki düşünce ve teoriler özetlenmiştir. Yazara göre, Türkiye'de kavak ağaçlandırmalarının başladığı 1956'dan beri budama ilk defa 2. yıl Ağ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bölümler itibarıyla, 1) Budamanın odunun teknoloji özellikleri yönüyle önemi ve sorunları verilmiştir. 2) Araştırmanın konu ve gayesi 2 yaşlı fidanlarla 5x5m aralık-mesafe düzeni ve 3'lü dikim tertibinde kurulmuş, dikimden itibaren hiç budanmamış biri 4. ve ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar