Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma ormanının toplam sahası 1544 ha. olup, bunun 211 hektarı çayır ve açıklıktır. Çalışma sahasında sistematik örnekleme metodu ile alınan örnek sahalardan 368 tanesi değerlendirilmiştir. Bu örnek sahalarda ağaç, çalı ve ot tabakalarında ...

Sorumlu Yazar
İ. Hakkı BOZAKMAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ormancılık faaliyetlerini daha bilimsel bir yolla uygulama amacıyla, ormanın yapısını çok yönlü olarak tanımak, ihtiyacı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu düşünceden hareketle Kasnak Ormanı, flora analizi çalışması yapmak ve yörenin ...

Sorumlu Yazar
Alp GÖKŞİN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Kitap / El Kitabı Tüm Metin

Kitapta, kayın konusunda 1984'e kadarki yayınlar esas alınıp, uygulayıcıyı bilimselliğe boğ­madan ve Türkiye ağırlıklı olarak özlü bilgiler verilmiştir. İlave literatüre de sahiptir ve Bölümleri şunlardır: 1) Giriş, 2) Memleketimizde yayılış ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Kitap Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yetişme ortamını tayin eden faktörlerin (jeomorfolojik yapı, iklim-anakaya-toprak ilişkisi, vejetasyon ve diğer biyotik ilişkiler) bölge dahilindeki özellikleri ve değişimleri tesbit edilmiştir. Bölgede yaşayan halkın ana geçim kaynağını ormancılık, ...

Sorumlu Yazar
İbrahim ATALAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bozdağ?da yüksek meralar ve yaylalarda yapılan çalışmaların amacı mera vejetasyonunun floristik karakterlerinin tesbiti ile elde edilecek sonuçlara göre ıslah çalışmalarında uğraş verenlere yardımcı olmaktır. Mera olarak kullanılan bu bölgede aşırı ...

Sorumlu Yazar
Tuncay TUNG
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
Teknik Rapor Tüm Metin

Meryemana vadisinde 4 yükselti kademesinde belirlenen önemli ağaç türlerinin gözlenen fenolojik olayları gözlenmiş ve Maçka ile Meryemana Meteroloji İstasyonu iklim verileri ile beraber değerlendirilmiştir. Çalışma 4 bölümdür: 1) Giriş (fenoloji ve ormancılık faaliyetlerine faydaları), 2) ...

Sorumlu Yazar
Mahir KÜÇÜK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1991
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1992-1995 arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları ve Dilek Yarımadasının bitki örtüsü incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Beşparmak Dağlarının flora ve vejetasyonu ortaya konmuş, ...

Sorumlu Yazar
Nihal ÖZEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile Göreme Milli Parkı'nın florası ortaya çıkmıştır. Alandan 1151 bitki örneği toplanmış, tür ve tür altı düzetde 674 takson tesbit edilmiştir. Bu taksonlardan 116?sı (% 17) Türkiye için endemiktir. Endemik türlerden 3 tanesi de ç...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma alanında mantar, yosun, liken, eğrelti ve spermetophyta olmak üzere 614 takson tespit edilmiştir. Cryptogamae’ler (pteridophyta hariç) Engler yöntemine göre, Phanerogamae’ler ise Davis‘in izlediği sıralamaya göre sisitematik dizileri oluşturulmuştur. Araştırma ...

Sorumlu Yazar
Mahir KÜÇÜK
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma alanı seçilen Güzören Havzası, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman İşletmesi'ne bağlı Ayıkaya İşletme Şefliği bölgesi içinde yer almaktadır. Havza bazında, dogu kayınının yayılış gö...

Sorumlu Yazar
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1999

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar