Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

62 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitünün ilk yayını olup 1962-1966 döneminde yapılan çalışmalar o zamanki Bölümler (Şubeler) ve Taşra Birimleri olan Araştırma İstasyonlarına göre verilmiştir. Bölümler: 1) Biyoloji, Genetik ve Kültür, 2) Koruma, 3) Teknoloji ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Populetumlar, Aksaray-Tacin Fidanlığı'nda 1962 ilkbaharında yerli ehrami kavak (Populus nigra) klonlarıyla ve demostrasyon mahiyetinde tesis edilmiş, ama bu fidanlar %100'e kadar kurumuş; fidanların yaşadığı ve yaşamadığı parselerde 1965 yazı 13 toprak profili açılıp 40 toprak örneği alınıp bor ...

Sorumlu Yazar
İsmail H. TUNÇKALE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Memleketimizde aşırı ve düzensiz arazi kullanma neticesi erozyona maruz kalmış sahaların imarı ve onarılması amacıyla, doğal bitki örtüsünün kendi kendisine inkişafı için korunma tedbirleri alınmalı, banket şebekesi ile yağış suları kontrol edilmeli, öncü ...

Sorumlu Yazar
Hakkı AYDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çamkoru Araştırma Ormanında 75 adet örnek saha alınmış ve bu sahalarda, Braun-Blanquet Metoduna göre, ağaç, çalı ve otsu bitkilerin vejetasyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca, bakı, meyil, yükselti, toprak derinliği ve Ph tesbit edilmiş ve ağ...

Sorumlu Yazar
İ. Hakkı BOZAKMAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak ağacı genellikie havalanma durumu mükemmel, gevşek, madensel besi maddelerince zengin, orta kireçli, kumlu, derin ve rutubetli topraklarda yetişir ve bu topraklar kavak yetiştiriciliği için idealdir. Aksine, ağır, yani çok yapışkan, killi topraklar kavak yetiş...

Sorumlu Yazar
Orhan ACAR
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1973
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Hızlı gelişen ibreli türlerde görülen bitki besin maddelerinin noksanlığı ve belirtileri ile bunlara karşı yapılacak madensel gübreleme için genel öneriler belirtilmiştir.

Sorumlu Yazar
İsmail H. TUNÇKALE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1977
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Toprağın Gradoni ve Hendek tipi teraslar halinde iki şekilde işlenmesi, toprakta tutulan rutubet miktarları arasında önemli farklılıklarınortaya çıkmasına neden olmuştur. Hendek tipi teraslar, Gradoni tipi teraslardan daha fazla miktarda rutubet tutmuşlardır. Çalışmalar sonunda istatiksel ...

Sorumlu Yazar
Metin BÜYÜKDUMAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Toprakta pH değerleri alt kısımlara inildikçe artmakta, yani asitten zayıf aside doğru değişmektedir. Araştırma ormanı sahasında toprakların renkleri yukarıdan aşağıya inildikçe açılmaktadır. Üst tabakalarda rengi en fazla ...

Sorumlu Yazar
Emin AKGÜL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırma sonucu, ladin (Picea orientalis) ağaçlandırmalarında gübrelemeye gerek olmadığı belirlenmiştir.

Sorumlu Yazar
Enver TEKİN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavakçılık çoğunlukla akarsu kenarlarında ve taşkın alanlarında yapılmaktadır. Araştırma amacı bu tür I-214 kavaklıklarında yetiştiricilerce uygulanan azotlu gübrelemenin büyümeler üzerinde ne gibi etkisi olduğunu ve ekonomik ...

Sorumlu Yazar
Osman GÖKÇE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar