Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de orman yangınlarından en fazla zarar gören mıntıkaların başında Antalya Orman Başmüdürlüğü yer almaktadır. Bölgede yangın gözetleme şebekesi, haberleşme sistemi ve yangın koruma ekipleri yeterli derecede organize edilmiş ...

Sorumlu Yazar
Ali ERDOĞAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Muğla ili mıntıkası iklim özellikleri ve ormanları teşkil eden ağaç türleri bakımından orman yangınlarının çıkmasına, hızlı gelişmesine son derece müsait bir durumdadır. Bu nedenle Türkiye'de orman yangınları...

Sorumlu Yazar
Ali ERDOĞAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Çeviri Tüm Metin

Makale, FAO'ya ait Tur 71/521 Projesi Yangın Koruma ve Mücadele Danışmanı olan N.P. CHENEY'e ait çalışmanın 6. ve 7. bölümlerinin tercümesidir. İlk 5 bölüm için bkz: Dergi, 1977-1, (2), s.59-72.

Çeviren
Niyazi YILDIZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1977
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ormancılık için bu İstasyonların yeri, İstasyonların kurulması ve kullanılacak aletler ile görevlendirilecek gözlemcilerin seçimi incelenmiştir.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1977
Çeviri Tüm Metin

Makale, FAO'ya ait Tur 71/521 Projesi Yangın Koruma ve Mücadele Danışmanı olan N.P. CHENEY'e ait çalışmanın ilk 5 bölümünün tercümesidir. Devamı için bkz: Dergi, 1977-2, (3), s.1-15.

Çeviren
Niyazi YILDIZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1977
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmada uyguladığımız yöntem, kızılçam ekosistemlerimizdeki son 150-200 yılı kapsayan yangın etkilerini saptamada başarıyla kullanılabilir.

Sorumlu Yazar
Tuncay NEYİŞÇİ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yöre ormanlarının yangına hassaslık derecesinin tesbiti için geçmişte çıkan yangın adedi esas alınarak 100 Ha'da çıkan yıllık yangın adedi ve yanan alandan yararlanılmıştır. Buna göre en çok tehlikeli alandan ...

Sorumlu Yazar
Mehmet YÜCEL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1987
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ağır derecede yanmış alanlarda ilk yıllarda toprağın su tutma kapasitesinin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda ağır derecede yanmış alanlardaki total bakteri miktarı, zaman ilerledikçe hafif yanmış ve yanmamış alanlarda bulunan toprak bakterilerine nazaran daha çok artmaktadır. ...

Sorumlu Yazar
Zati ERON
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1988
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma denetimli yakmanın toprak kimyasal özellikleri üzerindeki etkilerini saptamak ve bu değişiklikleri toprak verimliliği ve sonuçta fidan büyümesi ile ilişkilendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toprak ısınmasının toprak özellikleri üzerindeki etkilerini gö...

Sorumlu Yazar
Tuncay NEYİŞÇİ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1989
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, Antalya ve Bük’teki iklim değerleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Aralarında çok az (20 km) bir yatay mesafe olmasına rağmen özellikle yağış değerlerinde büyük farklar bulunmasının nedenleri açıklanmış...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar