Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Çeviri Tüm Metin

Çeviride orman yol şebeke planlamasının yapım esasları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Çeviren
H. ETTER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1955
Teknik Rapor Tüm Metin

Bartın Orman İşletmesi'nde denemenin alındığı saha karakterini ihtiva eden ormanlarda akasya baltalığı tesisi yerine, sahada mevcut ağaç türlerini muhafaza ve ıslah ederek bu ormanların verimli hale getirilmeleri daha rasyonel görülmektedir.

Sorumlu Yazar
Şerif YÜKSEL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Populetumlar, Aksaray-Tacin Fidanlığı'nda 1962 ilkbaharında yerli ehrami kavak (Populus nigra) klonlarıyla ve demostrasyon mahiyetinde tesis edilmiş, ama bu fidanlar %100'e kadar kurumuş; fidanların yaşadığı ve yaşamadığı parselerde 1965 yazı 13 toprak profili açılıp 40 toprak örneği alınıp bor ...

Sorumlu Yazar
İsmail H. TUNÇKALE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

Çalışmanın ana gayesi, Akdeniz çevresinin ihtiyaç duyduğu özel silvikültürel icapların vuzuha kavuşturulmasıdır. Tabii orman sınırlarının araştırılıp tesbit edilmesiyle ormancılık çalışma sahaları iki büyük ...

Sorumlu Yazar
Rifat İLHAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman fidanlıklarında ve kültür arazilerinde tesis edilmiş ve yeteri kadar Mikoriza miktarı bulunmayan karaçam ve sarıçam yastıklarına, bu türlerin kökleri ile Mikoriza teşkil eden mantarların aşılama tekniği üzerine kısa sonuç...

Sorumlu Yazar
Ömer Lütfi ÖZDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çamkoru Araştırma Ormanında 75 adet örnek saha alınmış ve bu sahalarda, Braun-Blanquet Metoduna göre, ağaç, çalı ve otsu bitkilerin vejetasyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca, bakı, meyil, yükselti, toprak derinliği ve Ph tesbit edilmiş ve ağ...

Sorumlu Yazar
İ. Hakkı BOZAKMAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Memleketimizde 1965 yılında, Orman Genel Müdürlüğünün 1004 univac sistemini hizmete sokmasıyla orman amenajmanı heyetlerince arazide toplanan donelere göre ağaç serveti ve artımın hektar değerlerinin hesaplanmasına geçilmiştir. Bu çalışmada, orman amenajmanı bilim ...

Sorumlu Yazar
Burhan SOYKAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1971
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Arazi kullanma biçiminin tarımsal verim üzerine etkisi, ormanlık deneme parsellerinden elde edilen ürünlerin miktarı, Pazar satış değerleri ve işçilik giderleri belirlenmiştir. Yüzeysel akışa geçen su ile taşınan toprak miktarlarının ulusal gelir üzerine ...

Sorumlu Yazar
Hakkı AYDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1973
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

İzmit-Işıktepe ve çevresi ekolojik ortamında NPK ve Ca mineral gübreleri arasında, 1. En iyi sonucu azotlu gübre vermiştir. 2. Diğer gübrelerden potasyum-sülfat ve süperfosfatın tek başlarına boylanmaya olumlu etkileri olmamıştır. 3. Ara tesirlerden ...

Sorumlu Yazar
İsmail H. TUNÇKALE
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Muğla ili mıntıkası iklim özellikleri ve ormanları teşkil eden ağaç türleri bakımından orman yangınlarının çıkmasına, hızlı gelişmesine son derece müsait bir durumdadır. Bu nedenle Türkiye'de orman yangınları...

Sorumlu Yazar
Ali ERDOĞAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar