Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Proje, Marmara iklim bölgesini temsilen İzmit Orman Fidanlığı'nda başlamış ve şimdiye kadar çok az çalışılan Taphrina aurea hakkındadır. Bu parazit bilhassa fidanlıklarad zararlıdır. Çalışmalar 2 kısımdır: İlk kısımda parazitin bu iklim ...

Sorumlu Yazar
Osman KARAGÖZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de geniş yayılışı olan Septaria sp. için Orta Anadolu iklimini temsilen Kütahya Kavak Fidanlığı'nda tesis edilen bu proje ile daha önce Populus x nigra Tr. 56/52 klonuna zarar veren parazitin biyolojisi ve bazı fungisitler ile mücadelesi esas alınmıştı...

Sorumlu Yazar
Osman KARAGÖZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Taphrina aurea, bilhassa Marmara ve Trakya bölgesinde melezkavaklarda çok yaygın ve daha ziyade fidanlıktaki 2 yaşlı fidanlarda tahribatı görülen bir mantardır. Bu bakımdan Sarı klok hastlığına karşı kimyasal mücadele denemesi İzmit Orman Fidanlığı'nda 2 yaşlı ...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Melampsora allii-populina'nın sebep olduğu pas hastalığı memleketimizde oldukça yaygındır. Büyük tahribatını fidanlıkta yapan bu mantara karşı mücadele denemesi için İzmit Fidanlığı seçilmiş ve Populus x euramericana I-214 fidanları kullanılmıştır. Hastalığı...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Septoria populi, Türkiye'de geniş yayılışa sahip mantardır ve bütün Karakavak tip ve klonlarında müşahede edilmiştir. Bu mantarın bilhassa Orta Anadolu'da geniş tasallutunu izlediğimiz için meydana getirdiği hastalığa karşı kimyasal mücadele ...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yeni tesis edilen kavak ağaçlamalarında Melanophila picta tasallutuna karşı fidan gövdelerinin yerden 2 m kısmının sistemik tesirli ilâçlarla badana tarzında ilâçlanması yeterli olmaktadır. Ancak bu ilaçlamalar 15 gün ara ile bütün vejetasyon ...

Sorumlu Yazar
Orhan SEKENDİZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Melampsora sp., Türkiye'de en geniş yayılışa sahip mantarlardandır; özellikle Orta Anadolu şartlarında yerli karakavak tip ve klonlarına tasallut etmektedir. Bu pas hastalığına karşı kimyasal mücadele çalışmaları yapılması düşünülmüş, bunun üzerine Orta Anadolu şartları...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yurdumuzn bütün bölgelerinde yaygın olan Sciapteron tabaniformis tasallutu bilhassa İç Anadolu fidanlıkları için ehemmiyetli bir problemdir. Yumurtadan çıkan tırtılının sürgün veya gövdeye nüfuzundan sonraki ilâçlama denemeleri müsbet sonuçlara ulaş...

Sorumlu Yazar
Orhan SEKENDİZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Marssonina brunnea fidanlık ve ağaçlamalarda Melezkavaklara tasallut eden bir parazittir. Memleketimizde ve Avrupa'da son senelerde isminden çok bahsettiren bu mantar geniş yayılışa sahiptir. Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde Melezkavaklarda son senelerde tesbit edilen bu mantarın, denemenin vaz ...

Sorumlu Yazar
Metin VURAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de orman yangınlarından en fazla zarar gören mıntıkaların başında Antalya Orman Başmüdürlüğü yer almaktadır. Bölgede yangın gözetleme şebekesi, haberleşme sistemi ve yangın koruma ekipleri yeterli derecede organize edilmiş ...

Sorumlu Yazar
Ali ERDOĞAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar