Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bakanlık tarafından önceki yıllarda yurda ithal edilmiş olan kültür mera bitkilerinden 27 Graminae ve 14 Leguminosae türünün Bolu ve Çamkoru'da (Ankara) çayır deneme sahasında gelişmelerine ait bir yıllık gözlemler özetlenmiştir.

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Bolu Orman Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1954
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Aladağ mıntıkasında başlamış olan ve muhite uygun otlatma kesafetini tesbit gayesini güden çalışmanın esaslarını ve ilk araziye vaz'ını ve bazı ön müşahedeleri izah etmektedir.

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1956
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Balâ Devlet Üretme Çiftliği arazisinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Coğrafyası ve Yakın Doğu Ormancılığı Enstitüsü ile Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 1954 yılında başlanan ve 1955 yılı...

Sorumlu Yazar
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1957
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmada, Fethiye'de iki ayrı kızılçam ormanında Sophica, mazek saha metotları veasitli, asitsiz mazek çizgi yöntemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Yükselti, üretime başlama mevsimi ve ağaç çapının reç...

Sorumlu Yazar
İrfan GÜRSU
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1965
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Asitli mazek ve asitli Amerikan metotları yarım yara halinde uygulanmıştır. Ayrıca sülfürik asit ve hidroklorik asitin dozajları ve değişik yara tazeleme periyotları üzerinde çalışılmıştır. Reçine verimi bakımından asitli mazek çizgi metodunun ...

Sorumlu Yazar
İrfan GÜRSU
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman ve humus örtüsü, su ve toprak kaybını en iyi bir şekilde önlemekte ve traşlama kesimi yapılan küçük orman parçalarının işgal ettiği saha, hayvan otlatmalarına karşı muhafaza edildiğinde, çok kısa bir zamanda ...

Sorumlu Yazar
Hakkı AYDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Çeviri Tüm Metin

Türkiye’nin topoğrafik durumu birçok uygun yayla sahalarının meydana gelmesini mümkün kılmıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye için yaylalar hayvan yetiştirme yönünden büyük olanaklara sahip olmasına ...

Çeviren
Münir DÜNDAR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çamkoru ve Aladağ mıntakalarındaki otlaklarda hem verim potansiyelini gösteren klimaks vejetasyonun elde edilmesi, hem de otlatma amenajmanı pratiğinde gerekli olan dinlendirme müddetinin tayini için 10m.x10m. ebadında koruma sahaları tesis edilmiş ve bunların üzerinde 1955-1966, 1957-1966, 1956...

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Agropyron repens ve Festuca ovina vejetasyon tipleri üzerinde çalışma yapılmıştır. Hektara 35 ton verilen çiftlik gübresi ile Festuca ovina sahalarında en yüksek verim sağlanmıştır. NKP kompoze gübre çiftlik gübresinden sonra en yüksek verimi ...

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1970
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çeşitli türlerle yapılan otlak ekimlerinde, Agropyron intermedium, Agropyron elengatum, Festuca elatior, Dactylis glomerata, Bromus innermis ve Arrhenatherum elatius'ta iyi netice alınmıştır. Denemeler sonucunda Aladağ mıntıkasında, egzotik türlerin diğer yerli türlere nazaran 2-3 hafta ...

Sorumlu Yazar
Osman ALPAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1970

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Daha Fazla Sonuç…
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar