Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Çeviri Tüm Metin

Kitap, Yakın Doğu'nun kurak ve yarı- kurak mıntakalarında tatbiki gereken tohum, fidanlık ve ağaçlandırma tekniğinden bahsetmektedir.

Çeviren
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1956
Teknik Rapor Tüm Metin

Trakya'da koruyucu orman şeritleri tesisi imkanları hakkında mahallinde ve büroda yapılan ön etüdlere istinaden hazırlanmış olan Raporda sıravari dikimler için yapılacak masraflar hakkında bazı tahmini rakamlar da verilmiştir. Bu rapor, tır.

Sorumlu Yazar
Turgut E. BEŞKÖK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Enstitünün ilk yayını olup 1962-1966 döneminde yapılan çalışmalar o zamanki Bölümler (Şubeler) ve Taşra Birimleri olan Araştırma İstasyonlarına göre verilmiştir. Bölümler: 1) Biyoloji, Genetik ve Kültür, 2) Koruma, 3) Teknoloji ...

Sorumlu Yazar
Enstitü ENSTİTÜ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1966
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bölümlere göre; 1-Yazar ilk olarak Populetumnun tarifini vermiş, sonra yeni Kavak ağaçlandırmalarının tepkileri ile farklı iklim bölgelerine uygun kavak türlerini seçmede kullanılacak ana Populetum çeşitlerine ait özellikleri anlatmıştır. Populetum tü...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1967
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak yetiştiriciliği odun üreten bir toprak işletmeciliğidir ve işletmenin teknik gayesi pazar ihtiyacına en uygun vasıf ve boyutlarda odun üretmek, ekonomik gayesi ise en yüksek karlılıktır. Özel vasıflı bir tak1m çalışmaları ...

Sorumlu Yazar
Zeki SERTMEHMETOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Cari uygulamalara ve Enstitü tavsiyelerine göre kavak ağaçlamalarında dikim mevsimi, fidanların yapraklarını tamamen dökmesinden sonra başlamaktadır. Marmara Bölgesi'nde vejetasyon mevsimi sonu Ekim ayıdır ve I-214 klonu yapraklarını Kasım sonunda döker. ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak odunu işleyen endustri kollarının çoğalması kavak odununda kaliteye önem kazandırmış, kaliteli kavak gövdeleri piyasada yüksek fiyatla alıcı bulmağa başlamıştır. Bu sebeple, kavak ağaçlamalarında istihsal edilen kavak odununun kalitesini yü...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Cari uygulamalara ve Enstitü tavsiyelerine göre, ağaçlamalarda dikilen kavak fidanları, vejetasyon mevsimi sona erip yaprakları döküldükten sonra dikilmektedir. Bu dikimler toprağın don olmadığı Aralık-Mart ayları arasında yapılmaktadır. Memleketimiz iklim koşulllarına göre ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bir yabancı türün adaptasyonunda entomolojik problemlerin çözülmesi önemlidir. İncelenen böcekler, türe has, o ülke faunasında bulunmayan böcekler olduğu gibi, faunaya dahil zararlılar da olabilir. Bazı böceklerin tasallut alanları tür ve orijinlere göre değ...

Sorumlu Yazar
Orhan SEKENDİZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

1969 suni dölleme çalışmaları Enstitü serasında ve Populus euphratica meşçeresinde tecrit torbaları içinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 67 yönlü çaprazlamanın 44 yönü serada, 23 yönü ise Birecik'te bulunan Populus euphratica dişi ağaçlarında tecrit torbaları ...

Sorumlu Yazar
M. Ali SEMİZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar