Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

78 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Antalya Orman Başmüdürlüğü mıntıkasında bulunan sedir ormanlarında zarar yaptığı tesbit edilen böcekler şunlardır: Orthotomicus erosus Woll. Phloensinus acatayi. Crypturgus cinereus Herbest. Xyloterus lineatus Olivier. Melanophila (Phaenops) delagrangei Abeille. Anoxia orientalis Kryn.

Sorumlu Yazar
Mahir EKİCİ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1971
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma, sedir plantasyonlarının tesisinde bazı pratik sonuçlar vermek üzere iki bölüm halinde alınmıştır. 1. Sedirde dikim zamanı bulguları: Bu çalışmada, 1+0 ve 2+0 yaşlı sedir fidanları kullanılmıştır. a-Sedir için en iyi dikim ...

Sorumlu Yazar
Erdoğan GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1975
Teknik Rapor Tüm Metin

Toros sedirinin ülkemizde yayıldığı yerlerde geniş meşcereler ve değişik gelişme çağları için araştırmalar yapılarak sonuçlar irdelenmeli ve güvenilir bulgulara ulaşılarak en uygun müdahale biçimi yaygınlaştırılmalıdı...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1980
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, fidan yaşama yüzdesi ve boy gelişimi bakımından Güneydoğo Anadolu Bölgesi'ne uyum gösterebilecek önemli bazı iğne yapraklı ağaç türü ve menşeleri saptanmıştır. Ayrıca bölge fidanlıklarında ...

Sorumlu Yazar
Salih ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma sedirde yapılan ilk aşı araştırmasıdır ve genel olarak şimdiye kadar çamlarda yapılan aşılama araştırmalarının sonuçlarından bir sapma göstermemiş ve bilhassa ülkemizde yapılan çalışmalara uyumlu sonuç vermiş...

Sorumlu Yazar
Yusuf CENGİZ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Anahtar sözcükler: Zararlı fauna, yarı kurak mıntıka, ağaçlandırma alanları. Türkiye'nin yarı kurak mıntıkalarından İç Anadolu Bölgesinde bulunan ağaçlandırma alanları, parklar, bahçeler ve orman kalıntılarındaki ağaçlarda ...

Sorumlu Yazar
Mehmet YÜCEL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

8 iğne yapraklı ve 15 yapraklı ağaç türü olmak üzere toplam 23 ağaç türümüzün odun ve kabuklarının alt ve üst kalori değerleri (hava ve fırın kurusu) saptanmıştır. Bulunan bu değerlerle kül, ...

Sorumlu Yazar
A. Pamir ERTEN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Sedir kozalak ve tohumlarının olgunlaşması izlenmiş ve kozalak toplama zamanı ile çimlenme yüzdesi arasında kesin bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, kozalakta bekletilmenin (bilhassa Marta kadar) çimlenme yeteneğini önemli miktarda artırdığı görülmüştür. Yapı...

Sorumlu Yazar
Turan ÖZDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmada, Türkiye'nin asli ağaç türlerinden olan Toros sediri (Cedrus libani)'nin Elmalı, Finike ve Fethiye yetişme muhitinde yetişenlerinin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri araştırılmış ve bunlara ait değerler verilmiştir. Bu değerlere ...

Sorumlu Yazar
Ekrem Y. DEMETÇİ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın amacı, kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Lübnan Sediri (Cedrus libani A. Rich.) teldirek ve çit kazıklarının besi suyunu çıkarma, basit diffizyon, doldurma, sıcak ? soğuk açık tank ve dolu hücre metodu ...

Sorumlu Yazar
A. Pamir ERTEN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar