Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

47 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kayın için tek girişli ağaç hacim tablosu, artım ve büyüme, odun çeşitleri, çürüklük, kırmızı göbek oluşumu, idare süresine tesir eden faktörler ve idare süresi

Sorumlu Yazar
Şeref ALEMDAĞ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1963
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemiz ormanlarında odun hammaddesi istihsalinin teknik-mekanik safhasında kullanılan araç ve gereçler arasında baltadan sonra orman hızarları yer almaktadır. Dikili ağacın kesilmesi (Devirme) ve gövdenin parçalara bölünmesi (Tomruklama) orman işçiliğinin en ...

Sorumlu Yazar
Hayati GÜRTAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1968
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Meşcere hacim artımının tayininde kullanılan birleşik faiz metodu, Schneider Metodu, Pressler Metodu ve Meyer Metoduna göre yapılan ölçmelerden alınan sonuçların karşılaştırılması. Bu konuda Meyer Metodunun uygulanması tavsiye edilmektedir.

Sorumlu Yazar
Şeref ALEMDAĞ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kayında çatlama ve ardaklanma nedeniyle oluşan değer kaybını önlemek amacıyla Immotol-B, Basiment-ASC, Ardamaz ve %85 Zift+ %15 asfalt maddeleri kullanılarak bu dört maddenin etkenlikleri saptanmış ve karşılaştırılmıştır. Çatlamalara karşı en etkili maddeler; ardamaz ve ...

Sorumlu Yazar
Fidan SUNAL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1975
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmada çam, göknar ve kayın odunları ile, ülkemizde üretilen dört tip tutkal kullanılmıştır. Deney numuneleri çeşitli ortamlarda yatırıldıktan sonra çekme deneyi uygulanmıştır. Sonuçta anılan ağaç türlerinin yapış...

Sorumlu Yazar
Taner KARACALIOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kayın kerestesinin buharlanmasından fabrika deposunda 5 ve 15 ay bekletilen tomruklardan elde edilen 5 kalınlık kademesindeki (30 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm ve 100 mm) keresteler kullanılmıştır. Sonuçta: 1- Kerestenin kalınlığının artmasıyla, buharlama süreside artmaktadır. 5 ay bekletilen ...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmada 1958 yılında ele alınmış tel direk ve çit kazıklarının emprenyeli ve emprenyesiz olarak dış hava koşullarındaki dayanım sürelerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla meşe, kayın, sarıçam ve ...

Sorumlu Yazar
Osman TAŞKIN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmada Düzce, Cide ve Akkuş mıntıkalarındaki saf kayın meşcerelerinin gençleştirilmesi, diri örtü mücadelesi ve ekimle gençleştirme üzerine deneysel çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan alınan sonuç...

Sorumlu Yazar
Artok SUNER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982
Teknik Rapor Tüm Metin

Gözlemlerimize göre, kış kesiminde ilkbahar kesimine göre ardaklanma daha uzun süre sonunda oluşmuş, tomruk satış deposuna indirildikten 10-15 gün sonra süratle ardaklanma meydana gelmiştir. Öneriler, 1) Kayın üretiminde kış kesimi yapılmalıdır, 2) Taşıma en ...

Sorumlu Yazar
İ. Tuncay ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Meryemana Araştırma Ormanı Serisinde yapılacak silvikültürel çalışmalara yardımcı olmak için yörenin iklim ve toprak özellikleri incelenmiştir. Erinç'in makroklima tiplerine göre Meryemana Araştırma Ormanı, Doğu Karadeniz iklim tipine girmektedir. Toprak tipi ...

Sorumlu Yazar
Hasret ATASOY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar