Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

33 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı gelişen yabancı ibreli türlerin Türkiye'ye ithal çalışmaları 1969'da gerek iklim ve gerekse toprak koşulları yönünden bu türlerin yetişebileceği sahalar olan Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin sahil şeritlerinde Arboretum kuruluşları ile baş...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1974
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Türkiye'de araştırma ve ağaçlandırmalar için kullanılan yabancı hızlı gelişen türlere arız olan bu böcek ve mücadelesi incelenmiştir.

Sorumlu Yazar
Niyazi YILDIZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Memleketimizdeki orman ağaçları ıslahı çalışmalarında, önemli bir yeri bulunan vejetatif üretimin en ucuzu ve en kolayı olan çelikle üretimin, yerli çam türlerimizde mümkün olup olmadığının saptanabilmesi için bu çalışma sadece laboratuar koşullarında ...

Sorumlu Yazar
Şem'i İKTÜEREN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, fidan yaşama yüzdesi ve boy gelişimi bakımından Güneydoğo Anadolu Bölgesi'ne uyum gösterebilecek önemli bazı iğne yapraklı ağaç türü ve menşeleri saptanmıştır. Ayrıca bölge fidanlıklarında ...

Sorumlu Yazar
Salih ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Gübrenin sahaya nakli de hesaba katılırsa para yönünden fidanlara güçlendirici doz vermenin pek faydalı olmayacaktır. Ancak gübrelenmiş fidanların genel saglık durumu bakımından daha sağlam olduğu söylenebilir. İlerideki yıllarda gü...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1982
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, yaşama yüzdesi, boy gelişimi ve boy dağılım sınıflarının tesbiti suretiyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesine uyum gösterebilecek bazı iğne yapraklı ağaç türü ile orijinleri saptanmıştır. Bu ...

Sorumlu Yazar
Salih ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada fıstıkçamının kozalak, tohum morfolojileriyle, çimlenme fizyolojisi ve tohum olgunlaşma zamanı üzerinde durulmuştur. Orijin olarak doğallığına inanılan Artvin, Narasçayı, Çakallık, Yeniyapan, Yaren ve Kozakçayı seri ormanları ele alınmış ve ...

Sorumlu Yazar
Şem'i İKTÜEREN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kumul ağaçlandırmalarında her kumulun kendine özgü ekolojik koşulları taşıdığı göz önünde tutularak uygun ağaçlandırma yöntemleri seçilmelidir. Kemerağzı ve ona eş ekolojik kumullarda canlı perde ön kuruluş yolu ile ağaçlandı...

Sorumlu Yazar
Lütfi BÜYÜKYILDIRIM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı büyüyen yabancı türlerin Türkiye'ye ithal çalışmaları 1969'da başlamıştır. Etüdler sonucunda, bu türlerin Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin sahil şeritlerinde yetiştirilebilecekleri belirlenmiştir. Bu çalışmada özellikle, yurt dışında hı...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Rapor Tüm Metin

Araştırmanın ilk bulgularına göre fıstıkçamı ağaçlandırmalarında başlangıçtan itibaren ağaçlar olabildiğince serbest büyütülmelidir. Meşcere yapısının biran önce kurulması ve fertlerin tepe taç...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1986

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar