Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın amacı, kumul alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının toprak özelliklerinde meydana getirdiği değişimi ortaya koymaktır. Ayrıca, farklı ağaç türleri arasında toprağı ıslah edici özellikler bakımından ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TÜRKKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, GAP bölgesinde Şanlıurfa-Harran ovası Akören Köyü çevresinde uygulanmıştır. Deneme, bölgede yaygın bulunan sulama kanaletleri ile tarım alanları arasında kalan tampon alanda yetiştirilebilecek bazı hızlı gelişen yapraklı türleri belirlemek amacı...

Sorumlu Yazar
Hüseyin KARATAY
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmada, rastlantı blokları ve parselleri deneme desenine uygun olarak, Tarsus-Karabucak ormanlarında alüviyal taban arazide, Eucalyptus grandis türü ile deneme ağaçlandırmaları yapılmıştır. Araştırmada 2 ayrı yetişme ortamında ikişer bloktan oluşan 2 ...

Sorumlu Yazar
Abdulkadir YILDIZBAKAN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar