Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, ithal edilen yuvarlak ağaç, biçilmiş ürün ve şekil verilmiş ağaçların, ağaç cinsleri itibariyle hangi sektörde kullanıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 2014, 2015 verileri temel alınmış ve tüm ü...

Sorumlu Yazar
Musa AKKAYA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sündiken dağlık kütlesindeki sarıçam kuşağını oluşturan ormanlardaki ekolojik yapının ortaya çıkarılması ve bu ekolojik yapıya göre uygulanacak silvikültür yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile 2001 yılından itibaren bir araştı...

Sorumlu Yazar
Nejat ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2015
Köklerinde Hayatvar