Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Orman fidanlıklarında fidan üretiminde orman toprağının yoğun bir şekilde kullanılması ormanlarda humus tahribatına yol açmaktadır. Bu kaybın önüne geçebilmek için en ucuz, organik madde içeriği yüksek ve besin elementleri ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmada rastlantı blokları ve parselleri deneme desenine uygun olarak 1991 yılında baltalık çalısması için Tarsus ve Kadirli yörelerinde Eucalyptus camaldulensis (Dehn.) türü ile deneme ağaçlandırmaları yapılmış; 4 yetişme ortamında 2'şer bloktan ...

Sorumlu Yazar
Abdulkadir YILDIZBAKAN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalısmada, Eucalyptus camaldulensis ve Eucalyptus grandis baltalıklarında dikim anında verilen gübre çesidi ve dozunun gelisme üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Proje 1995 yılında baslayıp 2004 yılında tamamlanmıstır. Tarsus-Karabucak okaliptüs ormanından Eucalyptus ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2006
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) odununun yüzey pürüzlülük değerlerini Dokunmalı İğneli Tarama yöntemine göre belirlemektir. Deneme materyalleri Tarsus-Karabucak plantasyon sahalarında 10 adet kesilmiş ve her ağacın 0.30 m ve 1.30 m arasından alı...

Sorumlu Yazar
Emel İLTER
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ağaç türü kabukları "Kızılçam [Pinus brutia (L.)], Toros sediri [Cedrus libani (L.)], Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis), Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), Meşe [Quercus cerris (L.)], Kestane (Castanea sativa mill), Doğu ladini [Picea orientalis (L.) Link], Kızılağaç (Alnus ...

Sorumlu Yazar
Mustafa AKYÜZ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Eucalyptus camaldulensis baltalıklarında birim alandan en yüksek genel hasılayı (ara hasıla+son hasıla) temin edecek en uygun sürgün seyreltme zamanı ve şiddetinin bulunması amaçlanmıştır. Deneme alanı Tarsus-Karabucak'tan seçilmiş ve rastlantı blokları ...

Sorumlu Yazar
Sedat TÜFEKÇİ
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Okaliptus cinsi yurdumuzda Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilmektedir. Devlet işletmeciliğinin yanısıra özel sektör işletmeciliğine de konu olması itibariyle önem kazanmaktadırlar. Dünyada yoğun olarak Okaliptüs yetiştiriciliği yapılan yerlerde sahip olunan ...

Sorumlu Yazar
Ali ÖZKURT
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada amaç Okaliptüs altında ara tarım yapılması olanaklarını araştırmaktır. Bu nedenle 4 ayrı aralık mesafede birinci ürün buğday, ikinci ürün soya şeklinde bir ürün kombinasyonuyla ara tarım yapılarak sonuçlar ...

Sorumlu Yazar
Ali ÖZKURT
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2001
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Okaliptüs yetiştiriciliği Çukurova bölgesinde yoğun bir şekilde yapılmaktadır ve sulama yapma oranı yüzde 97,4'dür. Çalışmada (1992-1996) Eucalyptus camaldulensis türünün sulama suyu ihtiyacını belirlemek amacıyla 5 ayrı sulama işlemi (S0, S1, ...

Sorumlu Yazar
M. Kurtuluş GÜRSES
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1999
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Akdeniz Bölgesi'nde tuzlu toprakları değerlendirmede Okaliptüs türlerinin kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Eucalyptus camaldulensis türünün Karabucak ve 7046 numaralı Wiluna/ Avustralya orijinleri ile Eucalyptus grandis türünü...

Sorumlu Yazar
M. Kurtuluş GÜRSES
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar