Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

İlk bölümde tarımsal ormancılığa ilişkin tanımlar ile tarım ormancılığı sistemleri ve işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Kocaeli-Kandıra'da kurulan araştırmanın yeni çalışmalara ışık tutacak ve ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Tarımsal ormancılığın (agroforestry) tanımı, sistemleri ve işlevleri ile çeşitli ülkeler ve ülkemizde uygulama örnekleri, kavakçılıkta ara (zirai) ürün ve ülkemizde yürütülen araştırmalar incelenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1992
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Endustriyel plantasyonlar ormancılık kamuoyunun gündeminde uzun süre kalmış ve üzerinde geniş çapta tartışmalar yapılmıştır. Ağaçlandırma yatırımları arasında da önemli yer tutan endüstriyel plantasyonların tesis tekniklerinden üretim aşamasına ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1991
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ormangülleri'ne (Rhododendron L.) ait a) Botanik özellikleri, b) Dünyada yayılışı, c) Türkiye'deki türleri ve doğal yayılışı, d) Yapılan çalışmalar, e) Tohum ve sürgünden gelişme özellikleri, f) Ekolojisi, g) Tohum toplama, yetiştirme ve ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1989
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kırklaerli-Vize Orman İşletme Müdürlüğü mıntıkasında yapılan 2 denemeye ait bulgular değerlendirilmiş ve bazı tavsiyeler getirilmiştir.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1988
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile ülkemizin özellikle kırsal alanda artan enerji ihtiyacına katkıda bulunmak, bozulan doğal dengeyi yeniden tesis etmek, verimden düşmüş bozuk baltalık sahalarında verimliliği arttırmaya yönelik olarak mekanizasyon tekniklerinden yararlanılması ve en uygun metodun ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1987
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Hızlı gelişen türlerle tesis edilen endustriyel plantasyonlarda dikimdeki aralık - mesafenin tesbiti ve plantasyonlardaki ilk aralamalara temel oluşturacak bilgileri sağlamak amacıyla bir dizi deneme kurulmuştur. Aralık- mesafe denemesinde Klasik ve Nelder adıyla 2 tip deneme deseni ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1986
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kerpe, Kocaeli'de kurulan endüstri maksatlı aralama-budama denemelerine ait bilgiler ve bulgular verilmiştir.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1986
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Kocaeli Yarımadası'nın doğu kesimindeki Kerpe ve Işıktepe sahaları son 20 yılda yoğun ağaçlama faaliyetine sahne olmuştur. Bu sahalarda bir yandan ağaçlandırma yapılırken, bir yandan da çeşitli denemeler kurularak araştı...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1985
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ülkemizde ağaçlama faaliyetlerinin genellikle yoğun olduğu bölgeler Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'dir. Bu bölgeler potansiyel ağaçlama sahalarının genişliği ve ekolojik özellikleri yönüyle diğer bölgelere kıyasla uygunluk gö...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1978

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar