Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma alanında yapılan incelemeden elde edilen sonuçlar, a) İklim, b) Doğal bitki toplulukları, c) Uygulama yönünden özetlenmiştir.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

İzmit-Çenedağ ağaçlandırma sahasında 1972 ilkbaharında küçük çapta bir deneme kuruldu. Gayesi bozuk meşe baltalığında muhtelif arazi hazırlığı ve toprak işlemenin Pinus pinaster ve Pinus radiata tutma ve büyüme başarısına etkllerinin ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizde son yıllarda ağaçlama çalışmaları büyük yoğunluk kazanmıştır. İşlerin planlanması ve yürütülmesi önemli sorunların çözümünü gerektirmektedir. Bunların en önemlilerinden biri iklim özeliikleri nedeniyle dikim mevsiminin sınırlı oluş...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Tarımda, tohumların özel besleyici madde ile kaplanarak ekilmesi halen birçok ülkede kullanılan bir yöntemdir. Aynı yöntemin orman ağacı tohumları üzerindeki etkisini öğrenebilmek amacı ile bu deneme tesis edilen bu denemenin amacı Pinus pinaster, Pinus radiata ve Pseudotsuga menziesii ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

İzmit-Işıktepe hızlı gelişen türler plantasyon sahası Harmancık sırtında 3 Pinus radiata 3 orijiniyle aralık-mesafe denemesi 1972'de kurulmuş ve 2.5x2.5m, 3.0x3.0m, 3.0x1.5m ve 2.0x2.0m olmak üzere 4 aralık-mesafe kullanılmıştır. 1984 sonunda yapılan istatistik ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1983
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizde geniş yayılışı olan maki sahaların ağaçlandırma sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacı ile Gemlik/Narlı hızlı gelişen türler plantasyon sahasında makineli toprak işleme metodlarının fidanların gelişmesine ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1983
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak ağacı özellikle kırsal kesimde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan halkımız tarafından çok iyi bilinip uzun yıllardan beri yetiştirilen bir ağaçtır. Kavak ağacı dikmek ve kavakçılık yapmak araziyi değ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1983
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ormanlarımızın devamlılığını sağlamak amaçlı yapılan gençleştirme çalışmaları geniş ölçüde fidan dikimlerine dayanmaktadır. Bu nedenle fidanlıklarda kaliteli fidanın ucuz üretilmesi esas gayeyi teşkil eder. Fidanlıkta yabani otla mekanik yoldan ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı gelişen egzotik türlerin orman ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmaya başlaması ile birlikte ağaçlandırmada yeni kültür tekniklerinin uygulanması ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizde bu alanda başlayan çalışmalar araştırmacı...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ağaçlandırma alanlarında dikim sonrası ot alma ve toprak işlemenin gayesi, topraktaki mevcut nemin kayıp olmasını önleyerek genç fidanların süratle kök yapmasını sağlamak ve bu yolla yüksek bir tutma başarısı, canlı ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar