Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye çapında seleksiyonu yapılan 236 karakavak (Populus nigra) klonu 2 yıl süreli fidanlık denemesi sonunda çap ve boy büyümesi, gövde kalitesi (gövde düzgünlüğü, dallanma indeksi ve lider sürgün etkinliği) ve fenololojik özellikler ...

Sorumlu Yazar
Ferit TOPLU
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2001
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma 1994'te başlamış ve 1997'de tamamlanmış; 24'ü karaçam ve 9'u sedir olmak üzere Elazığ-Baskil, Elazığ-Gezin, Elazığ-Pincirik ve Malatya-Pütürge ağaçlandırma sahalarından toplam 33 deneme alanı alınmıştır. Bu deneme alanlarından orta çap, ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Türkiye'deki aynı yaşlı kızılçam meşçereleri incelenmiş ve K.Maraş, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerine ait alanlarında 265 deneme sahası alınmıştır. Çalışma tek ağaç ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile genç kızılçam (Pinus brutia) plantasyonlarında gübreleme ve gübre dozlarının ağaçlarda artım üzerindeki etkilerinin ve ekonomisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Düzlerçamı ve Serik'te 3x3m aralık-mesafede dikilmiş ...

Sorumlu Yazar
Esra ALIM
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2013
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile kızılçam ormanlarında değişik şiddetlerdeki budamanın büyüme üzerine etkilerinin ortaya konması ve değişik yöntemlerle (aletlerle) budama ile birlikte değerlendirerek ekonomik anlamda fizibil olup olmadığı araştırılması amaçlanmış...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile defnelik alanlarda sürdürülebilir faydalanmanın düzenlenmesi esasları tespit edilmeye çalışılmıştır. Manavgat-Sırtköy'de yapılan çalışmanın 1. aşamasında defne alanlarının envanteri yapılarak birbirine benzeyen homojen gruplar ayrılmıştı...

Sorumlu Yazar
M. Necati BAŞ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma Güneybatı Anadolu bölgesinde yürütülmüş, Mayıs-Haziran toplam yağış miktarı için 2 kestirim geliştirilmiştir. Birincisi 1776-1998 dönemi için ve sedir, karaçam, ardıç ve kızılçamdan elde edilmiş olan toplam 9 kronolojinin ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2003
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları genel ormancılık faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak ormancılığını geliştirmiş birçok diğer ülkede olduğu gibi bu konuda yer seçimi ve diğer karar mekanizmalarını destekleyecek analizler ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar