Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma da Türkiye-Finlandiya Ormancılık Projesi kapsamında, Finlandiyalı STORE ENSO firması tarafından geliştirilen ve Erzurum Orman Fidanlığına kurulmuş seralarda Doğu Anadolu Bölgesi için kullanılmak üzere, Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarına ...

Sorumlu Yazar
Çağlar UĞURLU
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma, ebe sarıçamı (Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin var. compacta TOSUN), ebe karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallassiana (Lamb.) Holmboe var. şeneriana (Saatçioglu) Yalt.), gürgen yapraklı karaağaç (Ulmus minor subsp. minor), akçaağaç yapraklı üvez (...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani)'nın Batı Karadeniz Bölgesine Adaptasyon kabiliyeti araştırılmak istenmiş, yapılan dikimlerde yaşama yüzdesi, boy gelişimleri 9 yıl gibi bir süre izlenmiştir. Amaç doğrultusunda, Kazdağı Göknarı'nın potansiyel ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1999
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Dr. Ali Topçuoğlu Araştırma Ormanı'nda uygulayıcının yaptığı silvikültürel uygulamaların (aralamaların) meşcere kuruluşu üzerindeki etkisini ve ekonomisini belirlemek amacında olan bu araştırma 1990 yılında projeli çalışma olarak ...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2001
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın ana amacı çalışma sahası olarak alınan Yukarı Kelkit Havzasındaki bitki toplulukları ve dağılışları ile ekolojik şartlardan biri olan iklim faktörü (sıcaklık, yağış, nem) arasındaki karşılıklı ilişkileri ortaya koymaktır. ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Karaağaçta ciddi kayıplara neden olan Karaağaç ölümü hastalığı etmeni Ophiostoma ulmi ve Çamlarda çok yaygın ve önemli olan ibre döken hastalığı etmeni Lophodermium pinastri patojenite ve virulenslik çalışmalarında koparılmış dal ve ibre parçalarını...

Sorumlu Yazar
Nihal ARGUN
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın sonucunda, yuvarlak odunlarda, Türk Standartlarının gösterdiği miktarlarda kurumanın meydana gelmediği ortaya çıkmıştır. Türkiye'de yuvarlak odunlarda, ortalama olarak 2.5mm kuruma payı saptanmıştır.

Sorumlu Yazar
Mustafa Yüksel TOPÇUĞLU
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1988
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Aradaklanmanın oluştuğu en önemli ağaç türü; kayın, mavi renklenmenin oluştuğu en önemli ağaç türü ise çamlardır. Düzce Orman İşletmesi yöresinde yapılan araştırmada Basiment-ASR-N, Ardamaz, İmpresol, Basileum-PC-Consantrate ve Basilit-PN emprenye ...

Sorumlu Yazar
Sema ÖNAL
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, fidan yaşama yüzdesi ve boy gelişimi bakımından Güneydoğo Anadolu Bölgesi'ne uyum gösterebilecek önemli bazı iğne yapraklı ağaç türü ve menşeleri saptanmıştır. Ayrıca bölge fidanlıklarında ...

Sorumlu Yazar
Salih ARSLAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemiz ormanlarından yapılan odun hammaddesi üretiminin teknik mekanik safhasının bir bölümü olan kabuk soyma işi kesim sahası (Meşcere) içinde balta veya kabuk soyma demiri kullanılarak yapılmaktadır. Bu iş balta ile yapılması halinde 1...

Sorumlu Yazar
Hayati GÜRTAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar