Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Güney ve Batı Anadolu'daki bozuk orman alanlarında Eucalyptus camaldulensis ile kağıt ve lif yonga sanayiine hammadde kaynağı sağlamak için kurulacak endüstriyel ağaçlamalarda dikim sıklıklarının etkilerini açıklığa kavuşturmak amacı ile bu ...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de okaliptüs türlerine arız olan böcekleri, yayılışlarını ve zararlılıklarını tesbite yönelen bu çalışma, okaliptus'un memleketimizde yetiştirilen türlerinin dış memleketlerden gelen veya gelmesi muhtemel düşmanları ile memleket faunasına ait ...

Sorumlu Yazar
Orhan SEKENDİZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1969
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Eucalyptus, Türkiye'ye 85-90 yıl kadar evvel girmiş, başlangıçta yol kenarlarında süs ağacı gayesi ile yetiştirilmiş, bilahare, sağlamış olduğu yüksek ekonomik değer sebebiyle tam alan ağaçlandırmalarında muvaffakiyetle kullanılmıştr. ...

Sorumlu Yazar
Orhan ACAR
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1971
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Urfa-Ceylanpınarı yöresi ekolojik ortamında tesis edilen araştırmada; 1- Çeşitli arazi hazırlama tipleri içinde en iyi sonucu birbirine dik istikamette 2 defa sokulu-pulluk ve üzerine aynı şekilde 2 defa gobl diskle sürülmüş arazide 60x60cm genişlik ve 50...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1976
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Denemenin amacı, Eucalyptus camaldulensis fidanı yetiştirmede halen uygulanan tüpe ekim ve tüpte şaşırtmalı fidan elde etme ekim şekillerinden hangisinin en az budama, en az zayiat ve ağaçlandırma için saptanan kalınlıkta (çap) fidan yetiştirmek iç...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Okaliptus ağaçlamalarında bakım sürümlerinin elde edilecek hasılata müsbet etki yaptığı bilinmektedir. Ancak bu bakım sürümlerinde kullanılacak ekipman, bir yılda sürüm adedi ve bakım yıllarının süresi ...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Okaliptus ağaçlamalarında bakım sürümlerinin elde edilecek hasılata müsbet etki yaptığı bilinmektedir. Ancak bu sürümlerde kullanılacak ekipmanların ve çaprazlama sürüm fasılaları ile yılda uygulanacak çaprazlama sürüm adetleri konusunda ...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Eucalyptus camaldulensis, Türkiye'nin bilhassa güney bölgesinde gerek halk ve gerekse kamu kesimi tarafından oldukça yaygın şekilde üretilegelmekte olan bir ağaç türüdür. 35 bin m3'lük yıllık yakacak odun üretimi sağlayan bu tü...

Sorumlu Yazar
Orhan ACAR
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Tarsus-Karabucak Güresin Okaliptus Ormanı ekolojik koşullarında kurulan bu denemede; ekonomik kök yaşını doldurmuş Okaliptus sahalarını kökleyip yeniden ağaçlandırmada, Okaliptus artıkları ve sürüm derinliklerinin (tesis ve bakımda) ağaçların geliş...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Normal topraklarda tesis edilen Eucalyptus camaldulensis ağaçlamalarında NPK (azot, fosfor ve potasyum) madensel gübrelerinin odun hasılasını artırıcı etkilerini saptamak amacıyla uygulanan bu araştırmada madensel gübrelerin (0) yok ve (1) var seviyeleri denenmiş, P (fosfor) madensel ...

Sorumlu Yazar
Mehmet AKYILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1980

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar