Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara illerindeki Toros sedir (Cedrus Libani A. Rich.) ağaçlandırmalarınının boy gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklemeler bakı, yü...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanlarındaki karbon stoklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklemeler Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde verim sınıfı, gelişim çağı ve kapalılık bakımından farklı...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile dünya üzerinde en geniş yayılışını ülkemiz sınırları içerisinde yapmakta olan Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.)’ne ait saf meşcereler için tek ağaç ve meşcere ölçeğinde toprak üstü ve toprak ...

Sorumlu Yazar
Ali Cem AYDIN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Atlas sedirine ait 20, Toros sedirine ait 30 ve Kıbrıs sedirine ait 2 orijin Batı Akdeniz Bölgesinin Supra Mediteran kuşağında (yarı kurak) yer alan Elmalı ve Keçiborlu deneme alanlarında tür-orijin denemesine tabi tutulmuşlardır.

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Malatya ve çevre illerinde meşe ağacının gelişimi ekolojik şartlardan dolayı yavaş olmaktadır. Bölgede enerji ormancılığında da değerlendirilebilecek baltalık işletmeciliği yapılmakta ve bu alanlardan odun kömürü üretimi yapılmaktadır. ...

Sorumlu Yazar
Osman TİRYAKİ
Yayıncı Kuruluş
Güney Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, sıklık çağındaki Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) meşcerelerinde bireylerin alansal konumları ve büyüme özelliklerinden (boy, 0.30 m çapı, 1.30 m çapı, taç alanı) rekabet ilişkileri anlaşılmaya çalışılmış ve buradan hareketle sıklık bakımları...

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinMakaleTek Yaprak

Mersin Orman Başmüdürlüğü- Toprak Muhafaza ve Mera Islâhı Tatbikat Grup Müdürlüğü'nce hazırlanan Kadıncık Su Toplama Havzası Ön Etüt Raporu ve Tatbikat Raporu (1968) uyarınca Kuzboğazı Dere Havzası ağaçlandırılmış...

Sorumlu Yazar
Sevda POLAT
Yayıncı Kuruluş
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2013
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Ağaçlandırma çalışmalarına konu alanlar arasına yarı kurak sayılabilecek, diğer yandan zaman zaman erozyona uğramış, üzerindeki vejetasyonun zayıfladığı ve ağaçlandırma açısından olumsuz koşulların hüküm sürdüğü alanlar ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2014

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar