Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

IUFRO tarafından duglas doğal yayılış bölgelerinden toplatılan tohum kolleksiyonu ile başlatılan beynelmilel orijin denemelerine ülkemiz de ilgi duyduğu için, bu kolleksiyonun 118 orijinine ait tohumları temin edip araştırmayı 1972'de başlatmıştır. Araştı...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1977
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları için deneme niteliğinde ithal edilen ekzotik iğne yapraklı orman ağaçı türlerinden Pinus contorta orijinlerinin ülkemiz ağaçlandırma koşullarında denenip en uygun olanlarının bölgeler itibariyle selekte ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1978
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Tarımda, tohumların özel besleyici madde ile kaplanarak ekilmesi halen birçok ülkede kullanılan bir yöntemdir. Aynı yöntemin orman ağacı tohumları üzerindeki etkisini öğrenebilmek amacı ile bu deneme tesis edilen bu denemenin amacı Pinus pinaster, Pinus radiata ve Pseudotsuga menziesii ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1979
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Alemdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne (İstanbul) ait ağaçlandırma ile tesis edilmiş Sahilçamı (Pinus pinaster) meşcereleri için yapılacak amenajman planlamasına esas olacak hacim tablosu ile bonitet tablosunun tanzimi ve idare süresini tesbit amacı ile artı...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1983
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ormanlarımızın devamlılığını sağlamak amaçlı yapılan gençleştirme çalışmaları geniş ölçüde fidan dikimlerine dayanmaktadır. Bu nedenle fidanlıklarda kaliteli fidanın ucuz üretilmesi esas gayeyi teşkil eder. Fidanlıkta yabani otla mekanik yoldan ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de gittikçe artan odun hammadde açığını kapatma yönünde alınacak önlemler içinde hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının özel yeri olduğu bilinmektedir. Sahilçamı endüstriyel plantasyon tesisinde kullanılmakta olan en ö...

Sorumlu Yazar
Korhan TUNÇTANER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yurdumuzda 1970'lerden geniş alanlara yayılan Radiata çamı ağaçlama alanlarında ağaç ve meşcere hacmini belirlemek için hacim tablosuna ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de yetişen Radiata çamları, Evetria buoliana adlı böceğin tasallutu yüzünden, çaplarına ...

Sorumlu Yazar
Ali Sencer BİRLER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1986
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yapılmış, örnek alanlar UN/ECE/ICP-Forests tarafından yürütülen, uzun mesafeli sınır ötesi hava kirliliği toplantısı altında, "Uzun mesafeli Sınır Ötesi Hava Kirliliği ve ...

Sorumlu Yazar
Ahmet KARAKAŞ
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2007
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Hızlı büyüyen yabancı türlerin Türkiye'ye ithal çalışmaları 1969'da başlamıştır. Etüdler sonucunda, bu türlerin Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin sahil şeritlerinde yetiştirilebilecekleri belirlenmiştir. Bu çalışmada özellikle, yurt dışında hı...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar