Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

İlk bölümde tarımsal ormancılığa ilişkin tanımlar ile tarım ormancılığı sistemleri ve işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Kocaeli-Kandıra'da kurulan araştırmanın yeni çalışmalara ışık tutacak ve ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Tarımsal ormancılığın (agroforestry) tanımı, sistemleri ve işlevleri ile çeşitli ülkeler ve ülkemizde uygulama örnekleri, kavakçılıkta ara (zirai) ürün ve ülkemizde yürütülen araştırmalar incelenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1992
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Endustriyel plantasyonlar ormancılık kamuoyunun gündeminde uzun süre kalmış ve üzerinde geniş çapta tartışmalar yapılmıştır. Ağaçlandırma yatırımları arasında da önemli yer tutan endüstriyel plantasyonların tesis tekniklerinden üretim aşamasına ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1991
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ülkemizde ağaçlama faaliyetlerinin genellikle yoğun olduğu bölgeler Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'dir. Bu bölgeler potansiyel ağaçlama sahalarının genişliği ve ekolojik özellikleri yönüyle diğer bölgelere kıyasla uygunluk gö...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1978
Araştırma Makalesi Tüm Metin

1) Kaliteli Pinus pinaster fidanları, toprak pH dereceleri 6,5'u geçmeyen Alemdağ (İstanbul) ve Hendek (Sakarya) fidanlıklarında yetiştirilebilir. 2) Ağaçlandırma için seçilecek alanlarda, iklim ve diğer koşullar meyanında, toprak pH derecelerinin incelenmesi çok yararlı olacaktır. 3) ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1978
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yetişme muhiti özelliklerinin oluşmasında en önemli kaynak guneş enerjisidir. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan ve gözleyebildiğimiz olaylar bitki yetişmesi ile ilgili sınırlılıkları ortaya koymaktadır. Yetişme muhitini tanımlayabilmek için havzanın hidrolojik ...

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1977
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ormancılık için bu İstasyonların yeri, İstasyonların kurulması ve kullanılacak aletler ile görevlendirilecek gözlemcilerin seçimi incelenmiştir.

Sorumlu Yazar
Savaş AYBERK
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1977
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kavak ağacı özellikle kırsal kesimde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan halkımız tarafından çok iyi bilinip uzun yıllardan beri yetiştirilen bir ağaçtır. Kavak ağacı dikmek ve kavakçılık yapmak araziyi değ...

Sorumlu Yazar
Ulvi TOLAY
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1983
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada kavak fidanlık ve ağaçlandırmalarında yeni teknolojilerle yürütülen işlemlerin birim zaman analizleri yapılmış ve geleneksel yöntemlerle kıyaslanmıştır. Kavak fidanlıkları için 11 ve kavak ağaçlandırmaları için 9 ...

Sorumlu Yazar
Taneri ZORALİOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1993

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar