Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

13 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Muhtelif Yayınlar Tüm Metin

-

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1985
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışma, 1969-1971 yıllarında İngiltere-North Wales Universitesi-Ormancılık ve Odun Teknolojisi Fakültesi'nde yüksek tezi olarak hazırlanmıştır.

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1975
Kitap / El Kitabı Tüm Metin

Kitap, kızılçam konusunda yayın tarihine kadarki yayınları esas alıp, uygulayıcıyı bilimselliğe boğ­madan ve Türkiye ağırlıklı olarak özlü bilgiler vermiştir. Ek literatüre sahiptir ve Bölümleri şunlardır: 1) Giriş, 2) Botanik ö...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Kitap Serileri, 2001
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile Sedir (Cedrus libani A. Rich.), Karaçam (Pinus nigra Arnold.),Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Batı Karadeniz Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.), Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana Spach.), Ladin (Picea orientalis L.), ...

Sorumlu Yazar
Ergün İLTER
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1997
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma, reçine üretiminin, kızılçam odunlarının fiziksel ve mekaniksel özelliklerini etkileyip etkilemediğini belirlemek ve eğer varsa bu etkinin boyutlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, aynı yetişme muhitinden ...

Sorumlu Yazar
Rasih SÖZEN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Muğla-Yatağan yöresi kızılçam ormanları, Yatağan-Termik Santrali baca gazlarının oluşturduğu kirlenmeden etkilenerek kurumaktadır. Bu kirliliğin odunun teknolojik özellikleri üzerine etkisi, ancak tamamen kirlenme altında büyümüş odunlarda görülebileceğinden, ...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kereste fabrikalarında tomrukların biçilmesi sırasında elde edilen kereste randımanı ile meydana gelen artıkların miktarı, ağaç türüne, tomruğun çap ve kalite sınıfına göre değişmektedir. Bunun doğal bir ...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile bıçkı sanayiinde meydana gelen artıkların yakacak olarak ya da sanayide odun hammaddesi olarak kullanılması halinde ortaya çıkan yararlar belirlenerek iki tür kullanmanın parasal değerleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda ...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada göknar, meşe ve kayın türlerimiz kerestelerinde bir yıllık periyot için kalınlıkta kuruma payları saptanmıştır. Araştırma Bolu, Düzce, Demirköy ve Ardanuç Kereste Fabrikalarında yürütülmüş...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırmada ormangülü odunundan yonga levha yapılmış ve teknolojik özellikleri saptanmıştır. Sonuçlara göre üç tabakalı levha yapımında ormangülünün her üç tabakada veya yalnız orta tabakada kullanılması mümkündür. Ormangülü...

Sorumlu Yazar
Erol ÖKTEM
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1982

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar