Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

6 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Eğirdir ve Antalya (Zeytinköy) Orman Fidanlıklarındaki sırasıyla sedir (Cedrus libani A. Rich.– Toros sediri) ve kızılçam (Pinus brutia Ten.) ekim parsellerinde herbisit ve solarizasyon uygulamalarının yabancı otlarla mücadeledeki etkinliği, fidan ...

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Araştırmanın amacı, kumul alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının toprak özelliklerinde meydana getirdiği değişimi ortaya koymaktır. Ayrıca, farklı ağaç türleri arasında toprağı ıslah edici özellikler bakımından ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TÜRKKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, Paulownia hybrid, Paulownia tomentosa ve Paulownia fortunei türleri ile Duraliler Geçici Orman Fidanlığı'nda kurulan deneme alanındaki 4 yaşlı fidanların yaşama oranı, boy ve çap gelişmesi gibi büyüme özelliklerini karşılaştırmak ve bu 3 ...

Sorumlu Yazar
Melehat ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2005
Tebliğ Tüm Metin

Ülkemizde, Orman Toprak Laboratuarları 1960 yılında ilk olarak Eskişehir’de kurulmuş olup, 1990 yılında bölgesel bazda hizmet verecek 6 Laboratuar Müdürlüğü daha eklenmiştir. Orman Toprak Laboratuar Müdürlükleri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yeniden yapılanması ...

Sorumlu Yazar
Melihat TERZİ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Araştırma projesi tarımda kullanılmakta olan herbisitlerin kullanımı ile Bolu Orman Fidanlığı'nda otla mücadele olanaklarını ve bu olanakların ekonomik getiri düzeylerini incelemektedir. Çalışmada tarımda kullanılan herbisitlerin seçimi tamamen çevresel kaygılardan kaynaklanmaktadı...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile genç kızılçam (Pinus brutia) plantasyonlarında gübreleme ve gübre dozlarının ağaçlarda artım üzerindeki etkilerinin ve ekonomisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Düzlerçamı ve Serik'te 3x3m aralık-mesafede dikilmiş ...

Sorumlu Yazar
Esra ALIM
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2013

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar