Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

19 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozdaki ayıklamaların ve aralamaların meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma ile Batı Akdeniz Bölgesi için kızılçam ormanlarında döküntü miktarının incelenmesi ve yıllık döküntü miktarının kestirilmesi amaçlanmıştır. Değişik meşcere tiplerindeki (Ç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams.) ülkemizde çoğunlukla Akdeniz Bölgesinde ve özellikle kızılçamda, zaman zaman da sedir ve karaçam gibi diğer ibreli ormanlarda larva döneminde ağaçların ibrelerini yiyerek zarar yapmaktadır. Geç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2018
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozdaki ayıklamaların ve aralamaların, meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam, 5.8 milyon ha yayılış alanı ile ülkemizin toplam orman anının %27'sini oluşturan önemli ağaç türlerimizdendir. Çoğunlukla doğal ormanlar şeklinde bulunmakla birlikte, özellikle iyi bonitetli yerlerde ağaçlandırmalara da konu olmaktadır. 2000 yı...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2016
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Ağaçlandırma çalışmalarına konu alanlar arasına yarı kurak sayılabilecek, diğer yandan zaman zaman erozyona uğramış, üzerindeki vejetasyonun zayıfladığı ve ağaçlandırma açısından olumsuz koşulların hüküm sürdüğü alanlar ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2015
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Dendrokronoloji geçen yüzyılın başlarında geliştirilen yeni bir bilim dalıdır. Dendrokronoloji ağaç yıllık halkalarının çeşitli özelliklerindeki değişimlerden faydalanarak çevresel faktörlerin etkilerini incelemeyi konu edinir. Dolayısıyla, geç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2002
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede doğal kızılçam ormanlarındaki büyüme performansı değerlendirilmiştir. Bu yapılırken ülkemizde doğal olarak yetişen ana ibreli türler de ele almarak kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Ayrıca kızılçamın ...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Tebliğ Tüm Metin

Orman işletmeciliği ve planlamasına esas olmak üzere, ormanda üretilen her türlü ürüne ait ölçme, izleme ve değerlendirme, Orman Hasılat Bilimi’nin kapsamına girmektedir. Ormanların işletilmesi ve bunun için gerekli olan planların dü...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü kuruluşundan (1958) bu yana uygulama birimleri ile işbirliğiyle önemli mesleki sorunların çözümünü sağlamış, bu yolla ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Bugün fiziki ve bilimsel altyapı bakı...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar