Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

29 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozdaki ayıklamaların ve aralamaların meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozdaki ayıklamaların ve aralamaların, meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaç...

Sorumlu Yazar
Neşat ERKAN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, 1987 sonunda kurulan ve ilk 3 yıllık sonuçları yayınlanmış olan “Toros Sediri (Ceclrus libani) Fidanlarında Kalite Sınıflarının Belirlenmesi” isimli araştırmanın (ELER ve ark. 1993), sıklık çağındaki durumu incelenmiştir. Yapılmış ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2003
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Geniş alan kaplayan ardıç ormanlarımız, uzun yıllardan beri sürekli tahribata uğramıştır. Yoğun otlatma baskısı nedeniyle, gençliği de alanda tutunamamıştır. Ardıç alanlarının bugünkü durumu dikkate alındığında zaman yitirilmeden ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2002
Tebliğ Tüm Metin

Orman işletmeciliği ve planlamasına esas olmak üzere, ormanda üretilen her türlü ürüne ait ölçme, izleme ve değerlendirme, Orman Hasılat Bilimi’nin kapsamına girmektedir. Ormanların işletilmesi ve bunun için gerekli olan planların dü...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Teknik Rapor Tüm Metin

Dikim aralık-mesafesinin sıklık bakımı ya da ilk aralama kesimlerine kadar olan ilk yıllardaki etkisini incelemek amacıyla, olabilir büyüme alanlarının, küçük bir sahaya bir arada en küçüğü içte, en genişi dışta olacak ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1995
Teknik Rapor Tüm Metin

Türkiye'nin güney bölgelerindeki orman kaynağının kullanımı ve geliştirilmesi amacıyla, yabancı uzman ve maddi destek ile etüd ve fizibilite raporları düuzenlenmiştir. Daha sonra Akdeniz Orman Gelişimi Projesi kapsamında aynı ekiplerce Gazipaşa ve ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1994
Teknik Rapor Tüm Metin

Ülkemizde ilk sıralarda yer alan önemli bir ağaç türü olan kızılçamda doğal gençleştirme büyük yer tutar. Bu tür kendisini yangına uyarlamış olup, tohumunu yılın belli mevsiminde ve tümu ile ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1992
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışma, sedir dikimlerinde Agricol kullanımının tutma başarısına etkilerini araştırmak amacıyla, Elmalı yöresindeki 3 ayrı yerde yapılmıştır. Agricol kullanımının anlamlı bir etkisi görülmemiştir. Uygulamada dikimler geniş alanlarda, ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1992
Teknik Rapor Tüm Metin

Kızılçam doğal gençliklerinde, özellikle de yangından sonra gelen gençliklerde, birim alanda çok sayıda fidanın sahada yer aldığı görülmektedir. Belli bir yaşta, seyreltme yapılarak, alanda kalacak bireylere daha geniş yetişme yeri, daha ...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1991

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar