Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Çeviri Tüm Metin

Macar uzman Dr. K. REDEİ tarafından yayımlanmış (Silva Gandavcnsis 64 (1999)) olan bu makale Türkçeye çevrilmiştir.

Çeviren
Mesut GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2017
Makale Çevirisi Tüm Metin

Burada, sürdürülebilir odun üretimi için ormanların doğal özelliklerini değerlendiren tarihi geçmiş, bugünkü eğilimler ve orman amenajman sistemleri sunulmaktadır. Yeni Zelanda kanunları ormanlara uygun ekolojik, ekonomik ve sosyal kriterleri gerçekleştirebilen işletme / amenajman ...

Çeviren
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Çeviri Tüm Metin

Çalışma, İspanya'lı uzman I. Batlle'nin şu kaynaktaki makalesinin tercümesidir: NUCIS Newsletter, Information Bulletin of the Research Network on Nuts (FAOCIHEAM). No:6, Dec. 1997, s33-38

Çeviren
Tolga YILDIRIM
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Çeviri Tüm Metin

Bu makale “T. Kozlowski and S.G. Pallardy 1997: Growth control in woody plants, page: 112-127 Academic Press, San Diaogo” isimli kaynaktan alınarak çevirisi yapılmıştır.

Çeviren
Melahat ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Makale Çevirisi Tüm Metin

ABD Boston Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Curtis N. Runnels'e ait makalenin tercümesidir. Yaygın olarak kabul edilen eski Yunanlılar ve Romalılar "çevreleri ile uyum içinde yaşadılar” görüşünün aksine, arkeolojik ve jeolojik kanıtlar ...

Çeviren
Rumi SABUNCU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Çeviri Tüm Metin

World Resources Institute (ABD) adına Nels Johnson, Andy White ve Daniéle Perrot-Maïtre tarafından hazırlanan 2001. Developing Markets for Water Services from Forests: Issues and Lessons for Innovators, 2001) adlı çalışmanın tercümesidir.

Çeviren
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Çeviri Tüm Metin

Dünya Orman Kaynaklarının Durumu 2003 Raporu-2. Bölüm olarak Brooks K. N. ve Achouri, M. tarafından hazırlanan çalışmanın tercümesidir.

Çeviren
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Çeviri Tüm Metin

Ekolojik Restorasyon Derneği-Bilim ve Politika Çalışma Grubu (Society for Ecological Restoration, Science & Policy Working Group) tarafından hazırlanan çalışmanın tercümesidir.

Çeviren
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Çeviri Tüm Metin

Genetik çeşitlilik; genetik süreçlerle ve mutasyon, seleksiyon, gen akışı, genetik kayma ve eşleşme deseni gibi yaşam tarihi karakteristikleriyle etkilenen bir süreçtir. Bu olaylar kapalı bir fanusun içerisinde gerçekleşmediğinden, genetik çeşitliliğin dağı...

Çeviren
Belkıs KORKMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Çeviri Tüm Metin

Biyotik etmenler, çiçeklere ve çiçek kısımlarına daha az göze çarpan zararlar verirler. Bunların hemen hepsi daima konukçuya özelleşmiş, çiçek ve çiçek kısımlarında karakteristik zararlar meydana getiren funguslardır. En sık ...

Çeviren
Meral GÜRER
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
Köklerinde Hayatvar