Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Ege Bölgesi Orta Yükselti (401-800 m) Kuşağında bulunan, 12 adet tohum bahçesinde bulunan klonlardan toplanan açık tozlaşma ürünü tohumlarla iki seri döl denemesi kurulmuştur. Bunlardan Denizli-Kaklık (11A) ...

Sorumlu Yazar
Kubilay ÖZYALÇIN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda seçilen 158 Plus ağaç birinci seri ve altı adet tohum bahçesinde bulunan 160 adet klon ikinci seri olacak şekilde gruplandırılmış ve toplanan açık tozlaşma ürünü tohumlardan üretilen fidanlarla iki ...

Sorumlu Yazar
Kubilay ÖZYALÇIN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmayla Ege Bölgesi 0-400 m yükselti kuşağında birim alanda, birim zamanda daha çok çap ve boy büyümesi yapacak kızılçamlar için tohum kaynağı oluşturmak hedeflenmiş, bu amaçla 2000 yılında Ege Bö...

Sorumlu Yazar
Kubilay ÖZYALÇIN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçam orijin denemeleri, proje 30. yılı olan 2019 yılında tamamlanacaktır. Kuruluş hataları yüzünden güvenilir veriler veremeyen deneme alanlarında, değerlendirme aşamasında verilerin güvenilirlik seviyesini artırma olanakları zorlanmalıdır. Orijin-Blok etkileşiminin ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, ülkemizdeki sahil çamı’nın (Pinus pinaster Aition)endüstriyel ağaçlandırmalarından elde edilen odun hammaddesi miktar ve kalitesinin artırılması ve bu ağaçlandırmalarda kullanılacak ıslah edilmiş materyalin temini amaçlanmıştır. Bu ...

Sorumlu Yazar
Cihan ATMACA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

İkinci kuşak endüstriyel ağaçlandırmaların kurulmasında kullanılan çeşitli toprak işleme yöntemleri, toprak özellikleri ve ağaçların büyümeleri arasındaki ilişkilerin farklı yetişme ortamı koşulları için araştı...

Sorumlu Yazar
Dilek TUĞRUL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Yabani kirazın (Prunus avium L.) 6 popülasyonuna ait 95 aileden oluşan fidanlar, 3 alanda tesis edilen deneme alanlarında kantitatif karakterleri açısından değerlendirilmiştir. Bu karakterlerden fidan boyu ve kök boğazı çapı gelişimi ölçülmüş, tomurcuk açma karakterleri ...

Sorumlu Yazar
Ercan VELİOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) İç Anadolu Batı Islah Zonu’nda (1300-1700 m), 9 adet popülasyondan seçilen plus ağaçlardan toplanan açık tozlaşma ürünü tohumlarla, Eskişehir-Seyitgazi ve Çatacık-Değirmendere’de iki adet döl denemesi kurulmuştur. Deneme alanları...

Sorumlu Yazar
Kubilay ÖZYALÇIN
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Toros Sediri Orijin Denemeleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü liderliğinde 1989-1990 yıllarında İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 16 adet deneme alanında kurulmuştur. Bu çalışmada, ...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Sarıçam orijin denemelerinin 25. yılında, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki 8 deneme alanı değerlendirilmiştir. Sarıçamın Karadeniz Alçak ve Orta Islah Zonlarında, bu zonlara ait orijinler boy gelişimi bakımından üstünlük göstermişlerdir. Sarıç...

Sorumlu Yazar
Mehmet ÇALIKOĞLU
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar