Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Antalya yöresinde denizden uzaklığı ve rakımı farklı 4 doğal kızılcam populasyonundan toplam 180 yarım-kardeş aile örneklenmiş; 2 yıl boyunca 15 fidan karakterinde ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Fidan karakterleri bakımından populasyonlar arasında ve populasyonlar iç...

Sorumlu Yazar
Fikret IŞIK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1995
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Eskiden beri insanlar tarafından birçok kullanım alanı bulan ve çeşitli eserlerde adı geçen kapari bitkisi günümüzde de büyük rağbet görmektedir. Çiçek tomurcuklarından yapılan salamurası Avrupa'da çok tutulan, ekonomik değeri ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2002
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ülkemizde önemli derecede erozyona uğramış alanların başında Burdur il merkezi ve civarındaki arazi gelmektedir. Orman Genel Md., Toprak-Su ve DSİ gibi birimlerce yörede yaklaşık 25 yı1 önce başlatılan erozyonla mücadele çalışmaları halen devam etmektedir. Bu çalış...

Sorumlu Yazar
Ahmet HIZAL
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1987

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar