Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Marmara Bölgesinde, 12 popülasyondan, 180 adet Gümüşi ıhlamur ağacına ait çiçeklerin etken madde içerikleri tespit edilmiştir. Bilinçli rastgele örnekleme yöntemine göre seçilen ağaçların çiçeklerinin etken madde analizleri “...

Sorumlu Yazar
Nilüfer ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Batı Akdeniz bölgesindeki orman ürünleri sanayisine yönelik 2018 yılında bir anket çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmanın amaçları; sertifikalı ve sertifikalı olmayan imalatçı işletmelerin arasındaki sertifikasyona yönelik görüşlerdeki farklı...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2020
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Kızılçamın (Pinus brutia TEN.) 3 tohum bahçesinde 6 mikrosatelit belirteci kullanılarak eşleşme sistemi ve ebeveyn (babalık) tayini analizleri yapılmıştır. Çalışılan tohum bahçeleri Fethiye-Güneydağ’da (TB22) 10 klon, Muğla-Gökova’da (TB14) 26 klon ...

Sorumlu Yazar
Yasemin TAYANÇ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, ülkemizin en önemli asli orman ağacı olan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ‘ın bazı uç popülasyonlarının tohumlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri araştırılmıştır. Kızılçamın farklı yükseltileri, ...

Sorumlu Yazar
Tefide YÜKSEL
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Akdeniz Ormanları Sorunları Komitesi-(Silva Mediterranea); Akdeniz havzasındaki ülkelerin (İtalya, Fransa, İspanya, Tunus, Fas, Türkiye) fıstıkçamı orman alanlarından sağlanan tohumlarla “Uluslararası Fıstıkçamı (Pinus pinea ...

Sorumlu Yazar
F.Can ACAR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Değişik yörelerde en iyi gelişimi gösterecek orijinlerin belirlenmesi amacıyla, 1981-1982 yıllarında mevcut tohum meşcerelerinden tohum toplanmış ve 1984 yılında Türkiye genelinde Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. nigra var. caramanica) Orijin Denemesi çalışmaları ...

Sorumlu Yazar
F.Can ACAR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın konusu; İzmir il sınırları içindeki anıtsal nitelik taşıyan, normalden büyük çaplı ve yaşlı ağaçlarda yaş tahmin yöntemlerinin araştırılması ve envanteridir. Çalışmanın üç amacı vardır. Bunlar; pratikte ...

Sorumlu Yazar
Mustafa BATUR
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

20.yy başından beri su kaynaklarımız atıksu deşarjları, sulama suyu drenajları gibi alansal ve noktasal kirlilik kaynaklarınca kirletilmektedir. Yüzeysel su kütlelerinde azot ve fosfor başta olmak üzere çeşitli kirleticiler ile su kalitesi düşmektedir. Bu kirliliğ...

Sorumlu Yazar
Arzu YÜCEL
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2019
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, arazi hazırlığı ve farklı kültür bakım işlemlerinin, 1+0 yaşlı, çıplak köklü Dar Yapraklı Dişbudak (DYD) fidanlarının gelişimleri üzerindeki etkilerini görmek maksadıyla, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, Hendek Orman İşletme ...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, birim alanda en fazla sayı ve standart kalitede (KBÇ≥ 8 mm, FB≥70 cm) Dar Yapraklı Dişbudak fidanı elde etmek maksadıyla, 2013-2015 yıllarında İzmit ve Hendek orman fidanlıklarında iki ayrı deneme kurularak yürütülmüştür. Çalış...

Sorumlu Yazar
Cemal FİDAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2017

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Daha Fazla Sonuç…

Yazarlar

Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Daha Fazla Sonuç…

Bitkiler

Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar