Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Derleme Tüm Metin

Hızla gelişen sanayileşmeden kaynaklanan sera gazları küresel iklim değişikliğini de beraberinde getirmiştir. İklim değişikliği ise dünyadaki yaşamı olumsuz etkilemektedir. Yerküredeki yaşamı tehdit eden tehlikenin farkına varan dünya milletleri ...

Sorumlu Yazar
Sezgin ÖZDEN
Yayıncı Kuruluş
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Derleme Tüm Metin

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini farklı yönlerde olumlu olarak etkileyen ve ekosistem mühendisi olarak adlandırılan toprak solucanları orman ekosisteminin oluşumu, yapısı, işleyişi ve fonksiyonu üzerine önemli etkilere sahiptir. Ancak, 150 yıldan daha uzun süredir ...

Sorumlu Yazar
İbrahim TAVUÇ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Makale Çevirisi Tüm Metin

Burada, sürdürülebilir odun üretimi için ormanların doğal özelliklerini değerlendiren tarihi geçmiş, bugünkü eğilimler ve orman amenajman sistemleri sunulmaktadır. Yeni Zelanda kanunları ormanlara uygun ekolojik, ekonomik ve sosyal kriterleri gerçekleştirebilen işletme / amenajman ...

Çeviren
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998
Makale Çevirisi Tüm Metin

ABD Boston Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Curtis N. Runnels'e ait makalenin tercümesidir. Yaygın olarak kabul edilen eski Yunanlılar ve Romalılar "çevreleri ile uyum içinde yaşadılar” görüşünün aksine, arkeolojik ve jeolojik kanıtlar ...

Çeviren
Rumi SABUNCU
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Derleme Tüm Metin

Bu makalede Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve çalışmaları tanıtılmıştır.

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Derleme Tüm Metin

Çalışmada, Of Orman Fidanlığı sera ve açık alan koşullarında üretilen 1+0 yaşlı Enso tipi tüplü Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Aynı agregat kültüründe (%70 Barma turbası+ %30 çay artığı kompostu) fertigasyonla ...

Sorumlu Yazar
Sezgin AYAN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Derleme Tüm Metin

Çalışmada, OGM tarafından ürün çeşitleri itibari ile belirlenip işletmelere gönderilen tarife bedelleri ile işletmeler bazında yine ürün çeşitlerine göre hesaplanan tarife bedellerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Örnek olarak ele ...

Sorumlu Yazar
Atakan ÖZTÜRK
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Derleme Tüm Metin

Makalede son zamanlarda uluslararası düzeyde yeniden yapılanan global ormancılık çalışmaları ele alınmıştır. Dünya ülkelerinin değişik platformlarda geliştirmekte oldukları uluslararası, ulusal ve yöresel ormancılık ilkelerinden birer örnek karşılaştırmalı ...

Sorumlu Yazar
Emin Zeki BAŞKENT
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Derleme Tüm Metin

Araştırma ardıç (Juniperus) türünün taksonomisi, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yayılışı, vejetatif ve generatif özellikleri ve yetiştirilmesini özeteleyen bir literatür çalışmasıdır. Araştırma: güncel ve öncelikli konulardan biri olan ardıç türü...

Sorumlu Yazar
Sadettin GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Derleme Tüm Metin

Çalışmada; daha önce Ankara Kavakçılık Araştırma Müdürlüğü tarafından başlatılan, ancak çeşitli nedenlerle sonuçlandırılamayan ve Araştırma Çalışma Grupları toplantısında annüle edilen "Doğu Anadolu Bölgesinde ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1998

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar