Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Derleme Tüm Metin

Hızla gelişen sanayileşmeden kaynaklanan sera gazları küresel iklim değişikliğini de beraberinde getirmiştir. İklim değişikliği ise dünyadaki yaşamı olumsuz etkilemektedir. Yerküredeki yaşamı tehdit eden tehlikenin farkına varan dünya milletleri ...

Sorumlu Yazar
Sezgin ÖZDEN
Yayıncı Kuruluş
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Derleme Tüm Metin

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini farklı yönlerde olumlu olarak etkileyen ve ekosistem mühendisi olarak adlandırılan toprak solucanları orman ekosisteminin oluşumu, yapısı, işleyişi ve fonksiyonu üzerine önemli etkilere sahiptir. Ancak, 150 yıldan daha uzun süredir ...

Sorumlu Yazar
İbrahim TAVUÇ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Çeviri Tüm Metin

Macar uzman Dr. K. REDEİ tarafından yayımlanmış (Silva Gandavcnsis 64 (1999)) olan bu makale Türkçeye çevrilmiştir.

Çeviren
Mesut GÜLER
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2017
Çeviri Tüm Metin

Çalışma, İspanya'lı uzman I. Batlle'nin şu kaynaktaki makalesinin tercümesidir: NUCIS Newsletter, Information Bulletin of the Research Network on Nuts (FAOCIHEAM). No:6, Dec. 1997, s33-38

Çeviren
Tolga YILDIRIM
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Çeviri Tüm Metin

Bu makale “T. Kozlowski and S.G. Pallardy 1997: Growth control in woody plants, page: 112-127 Academic Press, San Diaogo” isimli kaynaktan alınarak çevirisi yapılmıştır.

Çeviren
Melahat ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Çeviri Tüm Metin

World Resources Institute (ABD) adına Nels Johnson, Andy White ve Daniéle Perrot-Maïtre tarafından hazırlanan 2001. Developing Markets for Water Services from Forests: Issues and Lessons for Innovators, 2001) adlı çalışmanın tercümesidir.

Çeviren
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Çeviri Tüm Metin

Dünya Orman Kaynaklarının Durumu 2003 Raporu-2. Bölüm olarak Brooks K. N. ve Achouri, M. tarafından hazırlanan çalışmanın tercümesidir.

Çeviren
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Çeviri Tüm Metin

Ekolojik Restorasyon Derneği-Bilim ve Politika Çalışma Grubu (Society for Ecological Restoration, Science & Policy Working Group) tarafından hazırlanan çalışmanın tercümesidir.

Çeviren
Hidayet KARAKURT
Yayıncı Kuruluş
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2006
Çeviri Tüm Metin

Genetik çeşitlilik; genetik süreçlerle ve mutasyon, seleksiyon, gen akışı, genetik kayma ve eşleşme deseni gibi yaşam tarihi karakteristikleriyle etkilenen bir süreçtir. Bu olaylar kapalı bir fanusun içerisinde gerçekleşmediğinden, genetik çeşitliliğin dağı...

Çeviren
Belkıs KORKMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2001
Derleme Tüm Metin

Bu makalede Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve çalışmaları tanıtılmıştır.

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar