Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Editöre Not Tüm Metin

Bu yöntemle dikili ağaç gövdelerinden daha düzgün örnekler alabilmek ve arazi çalışmalarında zaman kaybını azaltmak için bu mekanize tekniğin uygulanması önerilmektedir

Sorumlu Yazar
Yağmur BİRİCİK
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
Tebliğ Tüm Metin

Antalya-Köprüçay Havzası'nda (250.000ha) 1979-2009 dönemi için orman yangını şekilleri, iklimin eğilimi ve iklim ile bu yangınların münasebeti incelenmiştir.

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
International Conference on Fire Behaviour and Risk, 2011
Tebliğ Tüm Metin

Çalışmada, halkla ilişkiler ve orman halk ilişkilerine yönelik kavramsal boyut öncelikle ortaya konulmaktadır. Bunu orman halk ilişkileri çerçevesinde ormancılık çalışmalarının tarihsel sürecine yönelik irdelemeler izlemektedir. Tarihsel süreç 4 bölüme ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/ Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Bölümü uzman araştırıcıları tarafından diğer bölümlerde olduğu gibi uygulamaya yönelik araştırmalara ağırlı...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Türkiye ormanlarının ve ormacılığının yaygın sorunları, Batı Akdeniz Bölümünde (bölgenin özelliklerine bağlı olarak) “bölgeye özgü sorunlar“ haline gelmiştir. Bu sorunlar arasında siyasi baskı, partizanlık, kayırma, peşkeş çekme ...

Sorumlu Yazar
M. Doğan KANTARCI
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Çalışma, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Orman işletmeciliği ve Ekonomisi bölümünün kuruluşundan günümüze kadar durumu, yapılmış araştırma projeleri, teknik raporlar ve halen bölümde ...

Sorumlu Yazar
Süleyman DİNGİL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Canlı varlık olan ormanlar, açıkta bulunması nedeniyle canlı ve cansız birçok tehlikeyle karşı karşıyadır. Orman içindeki nüfusun baskısı yanında rekreasyon, turizm ve ikinci konutlar gibi günden güne artan ve farklılaşan insan ...

Sorumlu Yazar
Halil SARIBAŞAK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Orman işletmeciliği ve planlamasına esas olmak üzere, ormanda üretilen her türlü ürüne ait ölçme, izleme ve değerlendirme, Orman Hasılat Bilimi’nin kapsamına girmektedir. Ormanların işletilmesi ve bunun için gerekli olan planların dü...

Sorumlu Yazar
Ünal ELER
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Kızılçam ve Toros sediri kültürel, estetik, biyolojik ve ekonomik açılardan büyük önem taşımaktadır. Ana yayılışlarını genelde ülkemizde yapmaktadırlar. İki tür de silvikültürel konularda üzerinde en çok araştı...

Sorumlu Yazar
Melih BOYDAK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Müdürlüğün kuruluşundan itibaren bölgedeki ve ülkedeki teknik ormancılık sorunlarını çözmek, geleceğe yön verebilmek için çok az teknik personel ile de olsa birçok konuda, çok önemli olan orman yetiştirme araştırma çalış...

Sorumlu Yazar
Yusuf CENGİZ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar