Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde (Orman Mühendisliği Anabilim Dalı) Yüksek Mühendislik Tezi olarak yapılan bu çalışma Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'ndaki doğ...

Sorumlu Yazar
Metin SERİN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu tez çalışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Muhendisliği) Yüksek Lisans programında yapılmıştır. Çalışma, İzmir Orman Bölge Md. alanında ve özelde Bergama-Kozak bölgesinde uygulanan Tarım-Hayvancılık-Ormancılık karma ...

Sorumlu Yazar
Ufuk COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile piramidal karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)'nın yeni bir yayılışı saptanmış; burada 3 örnek alan alınarak hektardaki ağaç sayısı, servet ve göğüs yüzeyi ile katlılık durumu belirlenmiş; ayrıca her örnek ...

Sorumlu Yazar
Metin KARADAĞ
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma, sarıçam varyetesi olan Ebe sarıçamının Batı Karadeniz Bölgesi'nde yeni doğal yayılış alanlarına katkı ile silvikültürel ve bazı morfogenetik özelliklerini tesbit amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla en fazla doğal ...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1999
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Yaklaşık 1 yılda tamamlanmış olan bu çalışmada, araştırma ormanının dikili ağaç zabıtnameleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü (Orman Koruma Şubesi) istatistikleri kullanılmıştır. Ormanlarımıza zaman zaman ya fırtına ...

Sorumlu Yazar
Mahir ERDEM
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Böğürtlen çalısı ormancılıkta, özellikle plantasyonların diri örtü ile mücadelesinde zararlı olan vejetasyonu nedeniyle elimine edilmesi veya basttırılması gereken istilacı bir türdür. Karadeniz Bölgesi ormanlarımızda silviküitürel işlemler sonucu, yapraklı ormanları...

Sorumlu Yazar
Suat TOSUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Camiyanı karaçamı Yenice-Karabük bölgesinde lokal olarak yayılan bir yetişme muhiti ırkıdır; öz odunu oranı diğer böigelerdeki karaçamlara göre çok fazla olan bu ırk, meşe kadar değerli odunu nedeniyle yıllardır menfi ...

Sorumlu Yazar
Erol KIRDAR
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bir kent parkının açık hava rekreasyonu etkinliklerindeki kullanım özelliklerini belirlemek amacıyla ele alınan çalışmanın yürütüldüğü alan Bolu kent merkezindeki "Atatürk Orman Parkı" olarak bilinen rekreasyon alanıdır. Çalışma, anket uygulamaları ile ...

Sorumlu Yazar
Ahmet TOLUNAY
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Eldivan (Cankırı) orman ekosisteminde bulunan Lepidoptera takımına baglı böcek türlerini tespit amacıyla 1998 yılında ele alınan araştırma, deniz seviyesinden 1050m yükseklikte, hakim bitki türü karaçam (Pinus nigra) olan orman alanında yü...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Ilgaz Dağı Milli Parkı- Yenice (Ilgaz ve Doruk) orman ekosisteminde bulunan Lepidoptera takımına ait türleri ve populasyon dalgalanmasını tespit amaçlı bu çalışma 1999-2000 yılında yürütülmüş, böceklerin toplanma ve uçuş periyotlarını ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2000

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar