Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Bildiri Tüm Metin

Bu çalışmada başta Dodurgalar Kasabası olmak üzere Denizli’nin Acıpayam ilçesinin ilgili yerleşim birimleri (Yazır, Bademli, Kumavşarı, Gümüş) tarafından yayla olarak kullanılan ve yine yaylanın doğu mailesinde yer alan Burdur’un ilçe ...

Sorumlu Yazar
Said DAĞDAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Bakanlığı
Yayın
Türkiye Dağları Ulusal Sempozyumu, 2002
Teknik Rapor Tüm Metin

Çalışmada, Doğu Anadolu'da doğal olarak bulunan ve havza ıslahında kullanılabilecek önemli bazı ağaç, ağaçcık ve çalı formasyonundaki bitkilerin yayılışı, morfolojisi, fizyolojisi ve yetiştirme teknikleri ele alınmıştır. Bu bilgiler Bölge'deki toprak ...

Sorumlu Yazar
Mehmet GÜVEN
Yayıncı Kuruluş
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1997
Teknik Rapor Tüm Metin

Kuzeydoğu Anadolu'nun Ekosistemleri adı altında sunulan bu araştırma, yaklaşık olarak 37000 km2 alan kaplayan Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ve Karadeniz bölgesinin doğu bölümünü içine alan sahada yapılmıştır.

Sorumlu Yazar
İbrahim ATALAY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Rapor Tüm Metin

Sarıkamış ve çevresindeki sarıçamlarda göğüs çapı-çift kabuk kalınlığı ilişkisini ortaya koymak üzere 242 ağaçta çap ve çift kabuk kalınlığı ölçmeleri yapılmıştır.

Sorumlu Yazar
Erdoğan ÖZER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1980
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu araşrtırmada Sarıkamış Karanlıkdere Araştırma Ormanında silvikültürel planların uygulanmasına ve ağaçlandırma çalışmalarına ışık tutması yönünden toprakların genel fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş ve 1/10000 ölçekli toprak ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1985
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu araştırma Türkiye’deki Doğu Ladini ormanlarının gelişimini etkileyen en önemli yetişme ortamı faktörlerini saptamak ve bu faktörlere dayanarak, yetişme ortamlarını bonitet sınıflarına ayırmak amacıyla yapılmıştı...

Sorumlu Yazar
İsmet DAŞDEMİR
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Muhtelif Yayın Serileri, 1992
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu çalışmada amaç, Doğu Anadolu Bölgesinin asli ağaç türü olan sarıçamın 1 ster yakacak odunun kaç mᶟ (ster çevirme faktörü) ve kaç kg geldiğini saptamak, üretimden sonra geçen zamana göre ster ağırlığının ...

Sorumlu Yazar
Mehmet TETİK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1992
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu çalışmanın birinci yıl uygulamaları ibreli fidan (sarıçam) yetiştirilen Sarıkamış ve Erzurum orman fidanlıklarında, ikinci yıl uygulamaları ise Erzurum orman fidanlıklarında gerçekleştirilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli olanaksızlar ...

Sorumlu Yazar
Erdoğan ÖZER
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Rapor Serileri, 1984
Teknik Rapor Tüm Metin

Bu araştırma Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer alan Göle, Sarıkamış yöresindeki saf sarıçam meşcerelerinde yapılmıştır. Deneme alanlarının seçiminde bonitet, anakaya, yaş ve kapalılığın eşit olmasına çalışılmış...

Sorumlu Yazar
Mahmut SEVİMSOY
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1984
Bildiri Tüm Metin

Bu çalışmada, orman kaynaklarının planlamasında katılımcı yönetim yaklaşım sürecinin nasıl işlediği konusu anlatılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler hem Orman Bölge Müdürlüğü’nün ormancılı...

Sorumlu Yazar
Abbas ŞAHİN
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, 2010

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…

OGM İşletme Müdürlükleri

Köklerinde Hayatvar